nieuws

Wil Europese Commissie LPG stimuleren?

Techniek

Wil Europese Commissie LPG stimuleren?

In de Nederlandse nieuwverkoop daalt het aantal auto’s dat op LPG rijdt. Het aandeel was in 2010 nog slechts 0,6%. Heel blij is de Vereniging Vloeibaar Gas daarom met een rapport van de Europese Commissie over brandstoffen in de toekomst. Daarin leest de VVG “dat in 2020 het aandeel LPG in de totale Europese brandstoffenmix zou moeten stijgen van 3 naar 10%. Wat zegt het rapport nog meer?

In minder dan een jaar heeft de Europese Expert Groep voor Toekomstige Transport Brandstoffen het genoemde rapport met aanbevelingen klaargestoomd. Kern van de zaak is dat de EU in 2050 80 tot 95% minder CO2-productie wil dan in 1990. Terwijl de uitstoot van transportmiddelen juist 24% steeg van 1990 tot 2008.

Elke brandstofsoort benutten

De experts moesten bekijken met welke energiedragers we in 2050 op bijna CO2-neutraal transport kunnen komen, en hoe dat moet. Met als dreiging daarbij dat in 2050 de olie op zal zijn, dus dat niet alleen om Europese bestuurders te plezieren op iets anders overgestapt moet worden.

Als we naar de conclusies in het rapport springen zal ons heil in de eerste plaats moeten komen van waterstof en elektriciteit, en vloeibare biobrandstoffen. In een overgangsperiode gebruiken we synthetische brandstoffen, zoals GTL (Gas To Liquid). Aardgas en later biogas komen op de tweede plaats. Aangevuld met LPG.

De groep van experts benadrukt dat de eerste tien jaar benzine en diesel het belangrijkst blijven. Overgaan op andere mogelijkheden is niet zo makkelijk. Daarom zullen alle mogelijke brandstoffen benut moeten worden, om geleidelijk olieproducten te vervangen door andere keuzes die minder CO2 opleveren.

Gelijke behandeling

Realistisch stelt men dat in wegtransport elektrisch rijden alleen voor korte afstanden kan, op waterstof (brandstofcel) of aardgas zijn middellange afstanden te doen. Voor lange afstand (internationaal transport) zouden biobrandstof, LNG en LPG in plaats van benzine en diesel kunnen komen.

Massaal overgaan op CO2-neutrale vloeibare biobrandstof of biogas zal niet gaan, omdat daarvan niet genoeg geproduceerd kan worden om alle aardolie en aardgas te vervangen. Daarvoor is er te weinig plantaardig afval, of landbouwproductie.

Dus zijn nu en in de toekomst verschillende vervangers voor olieproducten nodig. De EU zou regels moeten stellen die alleen van de totale CO2-balans uitgaan, en niet bepaalde technieken of brandstofsoorten stimuleren. Ook zouden verschillende brandstoffen gelijk behandeld moeten worden.

Daar heeft de LPG-branche een argument. Waarom betaal je in Nederland niet voor aardgas maar wel voor LPG extra wegenbelasting? Daarover is nu een kamerdebat beloofd, of rijden op aardgas en LPG niet in gelijke mate bevorderd moet worden.

Overschot aan LPG

Hoopvol is de kop van het VVG-persbericht over het rapport van de Europese Commissie “LPG-autogas dominant in brandstofmix 2020”. Wat zeggen de experts? “Voertuigen op methaangas kunnen op middellange termijn (2020) een belangrijke rol spelen in stads- en streekvervoer. Een marktaandeel van 5% voor CNG/LNG-voertuigen is dan mogelijk.”

De experts menen dat een aantal landen, waaronder Nederland, al een ‘redelijke’ dekking hebben met aardgastankstations. Nou, niet echt, zeker niet vergeleken met LPG. Wat de experts wel mooi vinden is dat aardgas eerst vermengd en daarna vervangen kan worden, met CO2-neutraal bio-methaangas.

Over LPG zeggen ze dat er al een mooi tanknetwerk is, en dat bij de stijgende aardgaswinning steeds meer LPG beschikbaar komt. Een groot deel daarvan wordt nu niet gebruikt. “Deze situatie kan het mogelijk maken het marktaandeel van LPG in Europa, nu 3%, tegen 2020 naar 10% te laten oplopen.”

Op lange termijn zou CO2-neutrale LPG beschikbaar kunnen komen als bijproduct van brandstof uit biomassa. Punt. Alleen op basis van grote beschikbaarheid en aanwezigheid van tankstations constateren de raadgevers van de Europese Commissie dat de komende jaren meer op LPG gereden zou kunnen worden. En dat deze brandstof in 2050 nog steeds een bijrol kan spelen, wanneer misschien geen olie meer gewonnen wordt, maar nog volop aardgas. De ‘dominante’ rol kunnen wij in het EU-rapport nergens vinden.

Peter Fokker (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel