nieuws

Maakt ECE-emissietest plaats voor WLTP?

Techniek

Maakt ECE-emissietest plaats voor WLTP?

Sinds de CO2-uitstoot van een auto belangrijker is dan de emissie van andere gassen en roet, groeit de kritiek op de ECE-verbruiks- en emissietest. Die heeft namelijk als verbruiksmeting erg weinig te maken met de praktijk. In 2013 wil de UNECE een veel realistischer, bovendien wereldwijd geaccepteerde test presenteren. Vanaf 2007 wordt aan dit megaproject gewerkt. Wat zijn de gevolgen?

Een artikel in het Zwitserse blad Automobil Revue attendeerde ons erop dat sinds dit jaar de WLTP, Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedures, concreet wordt uitgewerkt. Dat gebeurt in twee werkgroepen. De ene werkt aan het testverloop, de andere aan passende meetmethodes.

Meer eenheid

De afdeling Economic Commission for Europe (ECE) van de Verenigde Naties was niet zozeer bezorgd over het realiteitsgehalte van verbruiks- en emissietests. Ze zien vooral de aanzienlijke besparing die één test voor de hele wereld zou opleveren. Dat schijnt in ontwikkelingskosten van auto’s zomaar 20% te kunnen schelen.

Nu zijn er drie belangrijke tests, om een auto wereldwijd te kunnen aanbieden. Er is de Europese NEFZ, de FTP75-test voor de VS, en de 10-15-test voor Japan. Allemaal heel verschillend. Het zou dus enorm schelen als er geen drie testprocedures nodig zijn, met bijbehorende afstemming van nieuwe autotypes op goede prestaties in al die tests.

Dat economische belang zien ook Japan en de VS. Verder wilde de ECE China en India erbij betrekken, sterk opkomend als automarkt én als autoproducerend land.

Meer realisme

Vooral de NEFZ-test heeft weinig te maken met hoe auto’s echt gebruikt worden. Hij dient het meest om de uitstoot van direct schadelijke stoffen (CO/HC/NOx/PM) te meten. Als maat voor brandstofverbruik levert het hooguit een vergelijkingsmogelijkheid, omdat alle auto’s op dezelfde manier gemeten worden.

De Japanse test lijkt in tijdsduur en snelheidsverloop veel op de Europese, alleen moet in Japan tweemaal getest worden, met koude en warme motor bij testbegin. In Europa begin je met koude motor aan vier identieke stadsritsimulaties, waarna met al warme motor één buitenwegsimulatie volgt.

In de VS moet de langste en meest realistische test gedaan worden, met deels koude en deels warme motor. Gescheiden voor stad/buitenweg en snelweg, plus een test bij hoge temperatuur waar de airco hard werkt, plus een snelwegtest met heftig optrekken en remmen.

Amerikaans voorbeeld

Alleen komt in bijna geen enkele test een hoog rijtempo voor. In de Europese test tik je even 120 km/h aan, de Japanse test komt niet boven 80 km/h. De Amerikaanse tests houden het grotendeels op 96 km/h (60 mph), al gaat de snel-optrekken test wel een stukje tussen 100 en in de VS nergens op de weg toegestane 120 km/h.

Na volgens plan twee jaar discussie over het plan van aanpak ging de ECE-organisatie in november 2009 aan de slag. Het lijkt er nu op dat de Amerikaanse test als voorbeeld wordt genomen. De WLTP-test zou driedelig worden, met lage (<50), middelmatige (75-90) en hoge (>90) snelheid. Ook zou er warm en koud starten in komen.

Omdat veel belang wordt gehecht aan realisme worden verkeersgegevens van over de hele wereld geanalyseerd. Hoe snel, hoe lang, en hoeveel kilometer rijdt het echte verkeer? Een reuzenklus, we zien heel verschillende profielen voor Japan, Korea, India, de VS en Europa. Daar moet de WLTP-test een redelijk gemiddelde in zoeken.

Politieke punten

Een probleempje is ook nog dat uit China geen statistische gegevens bekend zijn over autogebruik. India kon wel wat cijfers aanleveren.

Recent dook nog een tegenvaller op. De VS trekt zich door bezuinigingen voor anderhalf jaar terug uit actieve deelname aan het project. Ze waren een van de hoofdsponsors, maar willen nu alleen op afstand volgen hoe de nieuwe test wordt ontwikkeld.

Een grote vraag is hoe het moet met eisen aan de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld hier in de Europese Unie. De realistische WLTP-test zal naar verwachting gauw 20% hogere verbruikscijfers opleveren. Komen er dan ook allerlei aangepaste regels?

Halverwege 2012 wil de WLTP-commissie de nieuwe testopzet klaar hebben. Die wordt dan nog beproefd, terwijl een ‘algemene technische regeling’ officieel op papier wordt gezet. In de tweede helft van 2013 moet alles klaar zijn, en komt de hamvraag of alle landen de nieuwe ECE-regeling overnemen.

Peter Fokker (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel