artikel

Bevestigd: minder diesel = meer CO2

Techniek 7493

Bevestigd: minder diesel = meer CO2
Gestegen CO2 uitstoot van nieuwe auto’s in 2017, en dat gemeten in NEDC die lagere waarden geeft dan WLTP. Maar vorig jaar pas 0,05% waarden in WLTP ontvangen door Europese autoriteiten.

Opnieuw doet de Europese autofabrikantenclub ACEA een dringende oproep aan overheden om meer laadpunten voor elektrische auto’s te installeren. En schaf ondertussen vooral de diesel niet af, als de CO2 uitstoot omlaag moet. Onafhankelijke cijfers van het Europese Milieubureau tonen het gelijk van ACEA: in 2017 steeg het gemiddeld verbruik van nieuwe auto’s, terwijl het dieselaandeel daalde, beide nieuwe trends

Autofabrikanten dreigen klem te komen met verlagen van hun CO2-vlootuitstoot tot gemiddeld 95 g/km in 2021 zoals de EU vereist, en nog flink minder in 2030. Over 2017 heeft het bureau EEA van de Europese Unie de stand gepubliceerd op basis van officiële verkoopcijfers. Daar blijkt voor het eerst sinds dit bureau het bijhoudt, vanaf 2010, de gemiddelde CO2 uitstoot gestegen.

Tot 2017 daalde die gemiddelde uitstoot met 22 g/km. Maar in 2017 kwam er 0,4 gram bij. Wat het gemiddelde bracht op 118,5 g/km, waar het dus binnen drie jaar terug zou moeten naar 95. Dus 23,5 g/km lager, terwijl tot heden in zes jaar ontwikkeling -22 is gerealiseerd.

Meerderheidsaandeel diesel voorbij

Volgens regeling EC 443/2009 moet het European Environment Agency officiële cijfers ontvangen over verkopen van nieuwe auto’s in de EU. Daarin stellen ze nu vast dat in 2017 voor het eerst meer benzine- dan dieselauto’s werden verkocht. Waarop ACEA aanvult dat al een jaar voordat EEA het ging bijhouden, dus in 2009, diesel in de meerderheid was. Tot 2017 dus.

Omdat het vlootverbruik (dus ook CO2-uitstoot) per fabrikant mede berekend wordt naar aanleiding van de gemiddelde massa per auto houdt EEA ook die massa bij. Welke in 2017 niet significant hoger was dan in 2016. Dus daaraan ligt het niet dat het verbruik/CO2 gemiddelde steeg. Maar 1,5 % van de Europese verkoop betrof batterij- of PHEV auto’s, te weinig om het CO2 gemiddelde te drukken.

ACEA hanteert iets andere cijfers dan EEA, maar ziet hetzelfde effect. Hun economisch overzicht van 2017 zegt dat het dieselaandeel in de Europese verkoop daalde van 49,9 naar 44,8 %. Het verschil ging vrijwel volledig naar meer benzinemodellen, in 2017 kregen die 49,4 % marktaandeel. 5,8 % had een alternatieve brandstof of aandrijving, waaronder 1,5 procent-punt oplaadbare elektrische auto’s.

Verbruiksverschil tussen benzine en diesel wordt wel kleiner

No diesel, no gain

Nieuwe dieselmotoren zijn echt heel schoon, al neemt (daardoor?) hun voordeel in zuinigheid tegenover benzinemotoren geleidelijk af.

Nieuwe dieselmotoren zijn echt heel schoon, al neemt (daardoor?) hun voordeel in zuinigheid tegenover benzinemotoren geleidelijk af.

Het moest volgens EEA in 2017 komen van 53 % benzine en 45 % diesel auto’s. De eerste categorie stootte gemiddeld 121,6 g/km CO2 uit, de tweede categorie 117,9. Dus diesels zitten onder het groot gemiddelde van 118,5, benzinemodellen erboven. Heel begrijpelijk en nauwelijks te bestrijden trekt ACEA de conclusie dat daling van dieselverkoop leidde tot stijging van gemiddeld verbruik en CO2 uitstoot van nieuwe auto’s.

Dus zoiets als het motto van bodybuilding, no pain-no gain; als je de pijn van ‘vieze diesels’ wilt vermijden ga je geen vooruitgang boeken in gemiddelde CO2-uitstoot. Want van elektro-auto’s gaat die vooruitgang nog niet komen, toont de praktijk.

Vandaar het herhaalde ACEA pleidooi om diesels niet in de ban te doen, en elektrisch rijden meer te faciliteren. Anders wordt het een reusachtig probleem om gemiddeld 95 g/km en minder CO2 voor nieuwe auto’s te realiseren binnen de gestelde termijn. ACEA secretaris generaal Erik Jonnaert: “consumenten laten heel duidelijk blijken dat er nog teveel nadelen bij oplaadbare auto’s zijn, zoals betaalbaarheid, rijbereik en gebrek aan infrastructuur”.

Kom op met die laadpalen!

Europa-breed moet veel meer gedaan worden aan een laadpunten netwerk, willen we kans gaan maken onze elektro-auto’s meer te gaan verkopen, zegt ACEA al langer.

Europa-breed moet veel meer gedaan worden aan een laadpunten netwerk, willen we kans gaan maken onze elektro-auto’s meer te gaan verkopen, zegt ACEA al langer.Het is een beetje een wanhoopskreet van ACEA. We ontwikkelen alternatieven, het aanbod in auto’s met batterij neemt toe, maar onze klanten kopen het niet. Misschien wel als er genoeg laadpunten zijn, maar daar gaat niet de auto-industrie alleen over. Overheden in EU-landen doen er veel te weinig aan dat oplaadnetwerk te laten ontstaan.

Maar dan hebben ze het niet over Nederland, toch? Wij omhelzen elektro-auto’s en maken vlijtig oplaadpunten. Dat komt alleen niet terug in EEA cijfers. Verkoop van BEV/PHEV oplaadbare auto’s haalt de hoogste percentages in… Zweden, België en Finland. Noorwegen wordt niet genoemd omdat het geen EU-lid is.

Hè, België is toch juist dieselland bij uitstek, net als Frankrijk? Daar zegt EEA: hoogste dieselaandeel in de verkoop in Ierland, Portugal en Italië. Grootste markten voor batterij-auto’s (geen PHEV) waren Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk.

Ook wij zijn er lang niet

We doen het ook niet, dankzij elektro-liefde, minder slecht in gemiddelde CO2 uitstoot van nieuwe auto’s. Al zitten we dan wel ruim onder het Europees gemiddelde, met in 2017 108,3 g/km. En hoe was dat in 2016? Oeps, toen zaten we op 105,9 g/km, dus bij ons ging het in 2017 helemaal de verkeerde kant op met gemiddelde zuinigheid van auto’s.

Veel sterker dan over de hele EU genomen zelfs, geen 0,4 g/km slechter, maar 2,4 achteruitgang! Niet wetenschappelijk onderbouwd of onderzocht onze wilde gok: verkoop van PHEV vrijwel volledig uitgeroeid in 2017 door fiscale effecten. Zou dat er iets mee te maken hebben?

En zo ja, heeft ACEA dan geen gelijk, dat we beter wel veel schone nieuwe diesels kunnen kopen, omdat zonder overheidsingrijpen oplaadbare auto’s ons niet snel naar flink lagere CO2-uitstoot gaan brengen. De cijfers van EEA en ACEA zeggen het.

Reageer op dit artikel