artikel

Verkeerd signaal lambdasonde (2000-02)

Techniek

Katalysator en lambdasensor zijn inmiddels gemeengoed. Ook op oudere auto’s zijn deze emissie-componenten geen unicum meer. En ouderdom komt met gebreken, zo ook de lambdasensor.
Deze speelt zo’n cruciale rol in de mengselbereiding, dat het slecht functioneren ervan nare
gevolgen heeft. We nemen een aantal ‘praktijkproblemen’ met u door.

Reageer op dit artikel