artikel

Slimme truckbatterij ontleed (2006-5)

Techniek

Zilver-calciumtechnologie, envelopseparatoren en een labyrintdeksel met vlamdovers, zomaar drie kreten waarmee Varta zijn PROmotive vrachtauto-accu aanprijst. Zeg eens eerlijk, is het voor u ook abracadabra? Breng dan uw accukennis op peil in twee pagina’s.

Reageer op dit artikel