artikel

College elektro-voertuigen in de toekomst (2008-3)

Techniek

College elektro-voertuigen in de toekomst (2008-3)

Heeft de elektrisch aangedreven auto toekomst? En zo ja, welke rol spelen brandstofcel en waterstofeconomie in die toekomst? Goede vragen. Hoogleraar Peter van den Bossche van de Erasmus Hogeschool in Brussel doceerde de antwoorden in een heus college voor de Belgische ATC-afdelingen.

Reageer op dit artikel