artikel

Op zoek naar de optimale hybride (2) (2010-1)

Techniek

Op zoek naar de optimale hybride (2) (2010-1)

In AMT 2009/11 en 2009/12 is in de rubriek Geachte Redactie een discussie gevoerd over de zoektocht naar de ‘optimale hybride’. Graag wil ik daar nog wat argumenten aan toevoegen:

Als we in de stad geen ongewenste emissies willen, moeten we elektrisch rijden. Dan moet de accu ’s ochtends vol zijn om een maximale actieradius te halen. Bij het werk idem om de terugreis ook elektrisch te kunnen rijden. Om op een andere plaats (daar waar de stroom wordt opgewekt) meer ongewenste uitstoot te voorkomen, is een deugdelijke aanpak nodig. Die is zeker mogelijk omdat de energiecentrale niet beweegt, zoals een auto.

Bedenk dat het bij het rendement niet alleen gaat om het optimale werkgebied van de motor (zie de in AMT gepubliceerde ‘eierdiagrammen’) maar ook om die van de transmissie. Elke transmissie heeft een eigen ‘eierdiagram’ als het om het rendement gaat. Het is dus de combinatie van motor en transmissie die bepalend is voor het resultaat.

Ander punt is het prestatieniveau van een auto. Als de accu leeg is, moet de auto toch met het verkeer mee kunnen komen. Dat betekent dat het prestatieniveau bij volle belading zowel op de vlakke weg als op hellingen helemaal door de verbrandingsmotor moet worden geleverd. Die mag dus niet te klein zijn ten opzichte van het voertuiggewicht anders worden ook inhaalmanoeuvres gevaarlijk en aanhanger trek- ken onmogelijk.

Hoe we het ook wenden of keren: alleen met een bij gewone druk en temperatuur vloeibare brandstof, rijden auto’s zoals we gewend zijn. Accu’s zijn slechts een hulpmiddel om over korte afstanden de emissies te beperken daar waar dat het meest zinvol is. Ze kunnen onder bepaalde omstandigheden, zoals in de stad en bij fileverkeer, de emissies en het verbruik behoorlijk terugbrengen. Hybride-aandrijvingen werken het beste als de sterke punten van de elektromotor (hoog koppel bij starten, wegrijden en lage toerentallen) worden gecombineerd met het hoge vermogen per gewicht en volume van een verbrandingsmotor. Het zoeken naar de ideale accu duurt voort. Ook een betrouwbare ‘actieradiusmeter’ voor accu’s blijft de gemoederen bezig houden.

Reageer op dit artikel