artikel

Dieselen op LPG, mag dat? (2009-10)

Techniek

Dieselen op LPG, mag dat? (2009-10)

Mij is bekend dat het mogelijk is om LPG bij te mengen in dieselmotoren. Voor zover ik weet, gebeurt dit met name bij vrachtauto’s. Kan dit ook bij personenauto’s? Wat zijn de technische valkuilen? En mag het van de wetgever?

We legden deze vraag voor aan autogasdeskundige Gert-Jan Rap van RAP Clean Air Products: “LPG is niet echt geschikt als brandstof in dieselmotoren. Het octaangetal van LPG ligt zo tussen de 102 en 105 RON. Dat is voor een dieselmotor te laag. Daarom kun je hooguit kleine hoeveelheden bijmengen, maximaal 20 tot 25%.

Vanwege de dure diesel zijn vooral in Engeland trucks, maar ook bestelauto’s als de Ford Transit en de Mercedes Sprinter, omgebouwd naar dit ‘Dual Fuel’-gebruik van diesel en LPG tegelijk”.

En niet altijd succesvol: “De installatie moet worden terugverdiend. Dus die mag niet te veel kosten. Daarom worden traditionele verdamperinstallaties gebruikt en de LPG wordt bijgemengd voor de turbo en de intercooler. In die onderdelen is dan een ontsteekbaar mengsel voorhanden. Statische lading kan dan al voldoende zijn voor een explosie. Daarnaast wordt liefst zoveel mogelijk LPG bijgemengd. Soms tot wel 40%. Dat geeft motorschade door pingelen”.

Liever aardgas

Rap ziet meer in het bijmengen van aard- of biogas: “Dat heeft een octaangetal van 130 en laat verbrandingstechnisch bijmenging tot 95% toe. In de praktijk wordt meestal 70 tot 80% gehaald, maar dat biedt al een veel betere mogelijkheid om de installatie terug te verdienen. Bovendien kan op die manier de roetuitstoot sterk worden teruggebracht. Bij gebruik van biogas daalt ook de ketenuitstoot van CO2”.

Toch blijft ook een diesel-aardgas dual-fuel-motor een compromis: “Je gaat een motor die is ontwikkeld voor diesel op aardgas laten lopen. Dat is niet optimaal, maar wel goedkoop in de ontwikkeling. Daarom is dual-fuel een overgangstechnologie, heel handig bij een beperkte aardgasinfrastructuur, maar vooral bedoeld voor kleine series. De installatie is alleen terug te verdienen bij veel bijmenging, een groot prijsverschil tussen diesel en gas, een betaalbare installatie en veel kilometers. Voor personenauto’s zijn ottomotoren beschikbaar. Daar ligt het veel meer voor de hand om die geschikt te maken voor gasgebruik”.

Tenslotte de vraag: mag het? “Nee! De Europese emissienormen voor zowel trucks als voor personenauto’s eisen dat een voertuig op niet meer dan één brandstof tegelijkertijd loopt. Een toelating voor één of twee voertuigen lukt wel door ze experimenteel te noemen, maar voor serievoertuigen gaat dat niet.

De regelgeving is alleen aan te passen als daarvoor een verzoek komt uit het bedrijfsleven in minstens drie landen. Een werkgroep van de NGVAe (Natural Gas Vehicle Association Europe) gaat dat nu organiseren. Maar bedenk wel, dat is het begin van een heel lange weg”.

Reageer op dit artikel