artikel

Welke motorolie voor dieselmotor? (2009-9)

Techniek

Welke motorolie voor dieselmotor? (2009-9)

Als universele werkplaats gebruiken wij een technisch datasysteem. Daarin wordt voor een Volvo V70 D5 van 2004 een 5W-30 olie voorgeschreven. In de auto hangt echter een servicekaartje van de Volvo-dealer waarop staat aangegeven dat met een 5W-40 is ververst.
Ik heb de klant toch de 5W-30 geadviseerd omdat deze meer dopes bevat en mijns inziens de olie makkelijker rondgepompt kan worden, wat de smering en het verbruik ten goede komt. De klant komt echter met een artikel van internet, waarin het gebruik van 5W-30 met name voor turbodieselmotoren wordt ontraden. Wat is AMT’s mening in deze?

Het bewuste artikel sloeg vooral op VAG-oliën. Zoals zo vaak liggen de problemen bij andere motorfabrikanten weer anders. Wat de viscositeitseisen betreft, spelen er een aantal tegenstrijdige zaken een rol. Om te beginnen is er het onderscheid tussen otto- en dieselmotoren. Bij de motoren met vonkontsteking liggen de viscositeitseisen lager dan bij de turbodieselmotoren. De verklaring voor de ‘dunnere’ oliën ligt enerzijds in de lagere verbrandingsdruk, anderzijds in het feit dat de emissies tijdens de Europese rijcyclus bij min 7°C worden gemeten. Dus is een vlotte koude start absoluut nodig.

Zonder al te veel problemen voldoen SAE 0W-20 of 0W-30 oliën aan alle smeertechnische eisen, maar de prijs ervan is hoog. Vandaar dat in de praktijk vaak voor een SAE 5W-30 olie gekozen wordt.

Verlengde verversingstermijn

Dat de autofabrikanten zich bewust zijn van de praktijkproblemen blijkt wel uit de voortdurende wijzigingen in hun smeerolievoorschriften. Voor hun dealers vraagt dit een voortdurend overleg, zowel met de importeur als met de olieleverancier. Vooral servicebulletins spelen een belangrijke rol. De vraag blijft: “is de klant echt gebaat bij een verlengde verversingstermijn of meer bij een jaarlijkse verversing?”

Zodra de garantietermijn voorbij is, wordt deze vraag nog belangrijker. Bij veel automerken is er alleen voor de verlengde verversingstermijn een (zeer) speciale smeerolie voorgeschreven. Soms lijkt het meer op rijdend verversen, zoveel moet daarvan worden bijgevuld. Een lager geprijsde olie voldoet prima bij een jaarlijkse of om de 20000 km verversingstermijn, mits de gebruikte olie aan de eisen van de motorfabrikant voldoet.

Smeren is maatwerk

Het universele autobedrijf zal in samenwerking met de olieleverancier één of twee oliën moeten vinden die technisch voldoen aan de smeerolievoorschriften van de autofabrikant. Met goed puzzelen is er wel uit te komen, misschien met een aparte benzine- en dieselmotorolie.

In het concrete geval van de Volvo V70 met D5-dieselmotor uit 2004 is het raadzaam de smeerolievoorschriften te raadplegen (inclusief de Volvo-servicebulletins). Ga dan na hoeveel de klant ermee rijdt en wat zijn (haar) rijgedrag is. Hangt er een caravan achter? Veel korte stukken? Bedenk dat een SAE 5W-30 olie met een HTHS-waarde van 3,5 mPas evengoed voldoet als een SAE 5W-40 olie met dezelfde HTHS-waarde als het om draagkracht van de smeerfilm bij hoge temperatuur gaat. De andere factoren die meespelen zijn hier voor aan de orde geweest.

Reageer op dit artikel