artikel

Is waterdamp het milieuprobleem van de toekomst? (2009-9)

Techniek

Is waterdamp het milieuprobleem van de toekomst? (2009-9)

Uit de uitlaat van een brandstofcelauto komt alleen water. Als we in de toekomst massaal in zulke auto’s gaan rijden, brengen we dan niet heel veel waterdamp in de lucht? Wat zijn daarvan de gevolgen voor het milieu? Gaat het dan meer regenen?

Niet alleen bij de verbranding van waterstof ontstaat water, dat gebeurt ook bij de verbranding van benzine of diesel. De vraag is alleen hoeveel? Met wat basiskennis scheikunde is dat eenvoudig te berekenen. We beginnen met waterstof. Bij verbranding van een kilo H2 ontstaat 9 kilo H20.

Dan benzine. Voor het gemak omschrijven we dat als C8H18. In 114 kg daarvan zit 96 kg koolstof en 18 kg waterstof. Bij verbranding ontstaat 352 kg CO2 en 162 kg water. Reken dat terug naar 1 kg benzine en we blijven na verbranding achter met ruim 3 kg CO2 en bijna 1,5 kg water.

Bij verbranding van een kilo waterstof komt dus zes keer zoveel water vrij als bij verbranding van een kilo benzine.

Evenveel water

Maar dat is niet het complete verhaal. Verbranding van een kilo waterstof levert namelijk ongeveer drie keer zoveel energie als verbranding van een kilo benzine. Bovendien heeft een brandstofcel een hoger rendement dan een benzinemotor. Als we er vanuit gaan dat het rendement tweemaal zo hoog is, komen we tot een interessante conclusie: voor dezelfde prestatie produceert een benzinemotor evenveel water als een brandstofcel.

Blijft over, de energieopwekking die nodig is om waterstof te produceren. De bedoeling is natuurlijk dat dit duurzaam en dus niet-fossiel gebeurt. Lukt dat, dan ontstaat daar geen waterdamp en is de overstap naar brandstofcelauto’s ‘waterdampneutraal’.

Lukt dat niet, dan is er een toename. Bedreigt die het milieu? Waarschijnlijk niet. Immers, al sinds we steeds meer fossiele brandstoffen verbranden is er een toename. En nooit heeft daarover een milieugroep of geleerde de alarmbel geluid. Toegegeven, die redenering is niet helemaal zonder risico. Decennialang werkten autofabrikanten aan motoren die zo schoon waren, dat ze alleen water en CO2 uitstootten. Nu ze op een haar na zover zijn, blijkt ook CO2 een probleem.

Reageer op dit artikel