artikel

Accu testen met een multimeter (2009-6)

Techniek

Accu testen met een multimeter (2009-6)

In diverse AMT-artikelen wordt melding gemaakt van accutesters die gebruik maken van een zogenaamde ‘conductancemeting’. Dit is een maat voor het actieve plaatoppervlak van een accu en geeft een goede indicatie van de werking van de accu.
Nu beschik ik over een zeer goede multimeter die een conductancemeting kan uitvoeren in nS (nano Siemens). Levert dit ook een goed testresultaat op?

We hebben uw vraag voorgelegd aan Midtronics, fabrikant van de conductance-accutesters. Zij zeggen hier het volgende over:

“Om een startaccu goed te kunnen beoordelen zijn twee dingen van belang:

● Gezondheidstoestand (State of Health = SOH)

● Laadtoestand (State of Charge = SOC)

Daarbij komt dan nog dat SOH weer bestaat uit een Gezondheidstoestand om te starten (CSOH) en een Gezondheidstoestand voor energieopslag (RSOH).

CSOH wordt weergegeven in Cold Cranking Amps (CCA) en RSOH is op de startaccu terug te vinden in Ah of in min. bij 25A ontlading.

De Gezondheidstoestand vertelt ons hoeveel actief plaatoppervlak er in de accu aanwezig is die chemische energie om kan zetten naar elektrisch startvermogen (CCA). De Laadtoestand vertelt ons hoeveel lading er in de accu aanwezig is.

Zelfs in het geval van een zeer accurate multimeter zal het meten van een startaccu zich beperken tot de spanning en is dan alleen zinvol wanneer de rustspanning wordt gemeten. Deze spanning is dan een globale indicatie van de lading van de accu (SOC). Hetzelfde dus als het bepalen van het zuurgewicht in een accucel.

De CCA-waarde van een startaccu kan bepaald worden met een AC- signaal met een bepaalde frequentie en signaalvorm. Daarvoor is een vierpunts-contact (Kelvin connectie) vereist welke niet beschikbaar is bij multimeters en zodoen-

de kan de complexe response (lees CCA) niet worden bepaald.

Om een accu goed te kunnen beoordelen kan er gebruik worden gemaakt van een aantal beproefde technologieën. Eén daarvan is de Midtronics Conductance-methode. De Midtronics-meetapparatuur maakt gebruik van een conductance-circuit en gepatenteerde algoritmen die bij elke laadtoestand en accutemperatuur een duidelijke diagnose kan geven over de toestand van de accu.

Belangrijk om te weten is of de accu de motor zal starten, niet alleen op het moment van testen maar ook in de toekomst, of dat de accu volledig op te laden is naar (100% SOC), maar ook of er niet gestart meer kan worden omdat de CSOH en/of RSOH onvoldoende zijn en dus ook laden geen zin meer heeft. Dit alles dan ook nog bij verschillende temperaturen en met verschillende aansluitingen op de auto, denk aan starthulp-polen.

Dit maakt elektronisch testen aantrekkelijk omdat we op elk moment kunnen vaststellen of de accu zonder problemen de winter doorkomt en in geval van nalatig onderhoud de klant weer snel op weg kunnen helpen. Een multimeter zal hierbij geen uitkomst bieden”.

Lijkt ons een duidelijk verhaal. Een allesomvattende accutest is met een multimeter niet mogelijk.

Reageer op dit artikel