artikel

Schade aan katalysator door hoge temperatuur? (2009-4)

Techniek

Schade aan katalysator door hoge temperatuur? (2009-4)

De uitlaatgastemperatuur stijgt voortdurend, zelfs tot over de 1000°C terwijl de katalysator zo dicht mogelijk bij de motor wordt geplaatst. Dat kan toch niet goed zijn voor het binnenwerk van de katalysatoren. Smelt er niets?

Er smelt gelukkig niets, maar er gebeurt wel iets anders. Dat noemen we ‘samenklonteren’. Nissan heeft hier nu een oplossing voor bedacht.

De autofabrikant heeft een nieuw type katalysator ontwikkeld die in plaats van 1,3 g edelmetaal slechts 0,65 g nodig heeft. Bovendien is het omzettingsrendement aanzienlijk vergroot, er blijft nog maar 25% van de NOx en HC-uitworp over. De verklaring voor dit opmerkelijke resultaat ligt in het vermijden van het samenklonteren (clustervorming) dat bij hoge temperatuur optreedt. Dan worden er grotere grenslaagdeeltjes met edelmetaal gevormd die een kleiner totaal oppervlak hebben dan de oorspronkelijke kleine deeltjes. De katalysatorfabrikanten weten dat en zorgen daarom voor extra edelmetaal (ongeveer tweemaal zoveel) om toch voor een goede werking te zorgen.

Nissan gebruikt een grenslaag van Ceriumoxyde, daarop is het edelmetaal aangebracht. Het bijzondere is dat het edelmetaal omgeven wordt door een scheidingsmateriaal, een soort hekwerk. Ook bij heel hoge temperaturen blijven de edelmetaaldeeltjes gescheiden, het samenklonteren wordt daardoor voorkomen.

Uiteraard is Renault ook betrokken bij de ontwikkeling en productie van dit nieuwe systeem. Voorlopig wordt het bij de benzinemotoren toegepast, want daarbij zijn de uitlaattemperaturen het hoogst. Later volgen de katalysatoren voor dieselmotoren.

Reageer op dit artikel