artikel

Misverstanden over motorfietsaccu’s (2008-12)

Techniek

Misverstanden over motorfietsaccu’s (2008-12)

In een motorfietstijdschrift las ik een verhaal over motoraccu’s, dat bij mij de nodige vragen opriep. Volgens de schrijver moet de accu aangepast zijn aan het laadcircuit. Dus geen grotere of kleinere accu kiezen dan standaard gemonteerd is, in verband met de laadcyclus. In het artikel wordt geadviseerd om de motorfiets van een zwaardere dynamo te voorzien, als er zware stroomverbruikers als handvatverwarming gemonteerd worden. Mijns inziens strookt de opmerking over accu en laadcircuit dan niet meer.
Dan heb ik nog een vraag over de gel-accu. Een gewone accu kun je straffeloos vervangen door een gel-accu, maar niet andersom omdat een gel-accu een hogere piekspanning heeft. Bij een lagere piekspanning loop je het risico dat de elektronica wordt verstoord. Voorbeeld is het ABS van de nieuwe generatie BMW-motorfietsen. Dit is afgestemd op de spanning van een gel-accu, zo staat omschreven in het artikel.
Tot slot nog een vraag over gewone accu’s. In het verleden was sprake van een afgeregelde spanning van ongeveer 14,5 Volt. Later werd het 13,8 Volt en nu kom je weer laadspanningen tegen van 14,4 Volt en mijn nieuwste acculader laadt AGM-accu’s zelfs met 14,7 Volt. Vanwaar deze verschillen?

Het door u aangehaalde artikel uit een motorfietstijdschrift bevat de nodige misverstanden over accu’s. Het is altijd verstandig de gebruiksaanwijzingen van motorfietsfabrikant en acculeverancier aandachtig door te nemen. Wij vroegen een specialist van Johnson Controls, fabrikant van Varta-accu’s, om technische uitleg.

“Bij het veilig laden van de accu moet de laadstroom aangepast zijn aan de capaciteit van de accu. Voorbeeld: de gel-accu 519901017 12V 19Ah/20h en de standaardaccu 518014015 12V 18Ah/20h hebben gelijke afmetingen. De gel-accu gaat echter defect door uitdroging als er met een hogere spanning geladen wordt. De standaardaccu kan met een ongeregelde lader tot in de gasspanning geladen worden, hier kan immers gedemineraliseerd water bijgevuld worden. Bij vervanging van een accu moet men niet een standaardaccu plaatsen, waar voorheen een gel-accu was gemonteerd. Vervang de accu door hetzelfde type.

Laadspanning

De aanbevolen laadspanningen:

● Onderhoudslaadsp. gel: 13,8 Volt

● Laadspanning standaard: 14,4 Volt

● Laadspanning AGM: max. 14,7 Volt

● Oudere, goedkope, zogenaamde ‘ongeregelde laders’ laden met 15,9 Volt.

Het laden met 14,2 tot 14,4 Volt heet spanningsbegrensd laden. De spanning blijft constant terwijl de laadstroom afneemt. Dit noemt men een IU-karakteristiek. De dynamo laadt met ongeveer dezelfde laadspanning.

Volgens de Europese Norm EN-60 095-1 A11 worden batterijen met drie groepen van drie cijfers gecodeerd. Als het vierde cijfer een 9 is, dan is sprake van een batterij die spanningsbegrensd geladen moet worden.

Bij de BMW gaat het om de spanningsval bij het starten. Het spanningsniveau van een standaard accu daalt sneller dan bij een AGM-accu. Bij BMW zorgt de elektronica dan dat de motor tijdig signaleert dat het ABS niet functioneert, omdat het spanningsniveau te laag is. Het gaat dus niet om de piekspanning, maar om de gedurende de totale ontlading iets hogere spanning bij AGM.”

Grotere dynamo?

Dan de dynamo: “Een zwaardere dynamo compenseert een groter stroomverbruik. De acceptatie van lading door de accu met hoge laadstroom is echter beperkt. De spanning loopt door de hogere laadstroom immers heel snel op en het verschil tussen laadspanning en accuspanning wordt gering. Het gevolg is een sterke vermindering van de laadstroom. De accu heeft onvoldoende tijd om veilig te laden en komt niet goed vol. De accu moet met een geringe laadstroom geladen worden. Veelal is sprake van een laadstroom van 0,8 tot 2A.

Laad de accu vóór de winteropslag tot de batterijlader OK aangeeft. Startaccu’s in auto’s kunnen ook met 14,4 Volt geladen worden. Bij AGM geldt ook hier max. 14,7 Volt”.

Reageer op dit artikel