artikel

Verkeerd aangesloten krukassensor (2008-10)

Techniek

Verkeerd aangesloten krukassensor (2008-10)

In de augustus-editie van AMT beschrijft GMTO een probleem met een Renault Kangoo, die kort na de start weer afsloeg. Uit metingen bleek dat de contacthoek-sturing vreemde kuren vertoonde en dat het ontstekingstijdstip 30 graden na BDP plaatsvond. Dit kan uiteraard een correcte verklaring zijn voor het stilvallen van de motor. Het gaat er bij mij echter niet in dat het ‘omwisselen’ van de draden van de krukassensor (de ‘oplossing’ volgens GMTO) dit fenomeen kan veroorzaken.
Het Siemens Fenix-systeem maakt gebruik van een inductieve sensor die een wisselspanning opwekt. De polariteit is hier volgens mij niet van belang, en kan in ieder geval zeker geen 30 graden ontstekingsverlating veroorzaken. Ook de relatie tussen de mysterieuze contacthoek-sturing en de inductieve krukassensor is naar mijn idee niet logisch te verklaren. Een nadere uitleg is dus op zijn plaats.

We legden uw opmerkingen voor aan Ruud Metzelaar van GMTO. Hij zegt er het volgende over: “Ik heb het effect van de draadverwisseling blijkbaar niet goed duidelijk gemaakt. Het probleem ontstond nadat de originele sensor was vervangen door een (universeel) type, waarbij een andere stekker was geleverd. De originele stekker moest worden verwijderd en de twee draden van de nieuwe stekker werden met de bestaande draden verbonden. Daarbij zijn beide draden per ongeluk verwisseld, als gevolg van verwarren-de draadkleuren.

De betreffende sensor is van het type ‘inductie’ en er wordt een wisselspanning opgewekt als de vliegwieltanden voorbij draaien. We gaan even uit van het volgende: bij een ‘komende’ vliegwieltand wordt een positieve puls opgewekt en bij een ‘neergaande’ tand een negatieve puls.

De ECU reageert op de ‘nuldoorgangen’ van deze signaalspanning en daarbij is belangrijk dat deze spanning op de juiste manier wordt aangeboden. Als het referentiepunt (langere afstand tus-sen de tanden) deze sensor nadert zal de laatste tand, voor het referentiepunt, bepalend zijn voor de actie in de ECU.

Afhankelijk van de software zal de ECU bijvoorbeeld bij de laatste positieve tand een pauze in het signaal verwachten. Als de draden van deze sensor omgekeerd worden aangesloten is de wisselspanning volledig 180 graden omgedraaid, dus een positieve puls wordt een negatieve puls.

Dus in bovenstaand geval zal de laatste puls voor het referentiepunt niet positief maar negatief zijn! De software in de ECU verwacht deze situatie niet en blijft wachten op de laatste positieve puls. Deze komt pas na het referentiepunt en de ECU is dan van slag. Afhankelijk van de software in de ECU zal de reactie op dit probleem, bij elk merk, verschillend zijn.

In het geval van de Kangoo kwam er een verlating in het ontsteekmoment en een zwabberende contacthoek. Er zijn systemen die in dit geval helemaal niets meer aansturen”.

Reageer op dit artikel