artikel

Motor zuiniger met Cyclone? (2008-9)

Techniek

Motor zuiniger met Cyclone? (2008-9)

Onlangs woonde ik een ‘milieudag’ bij, waar onder meer een demonstratie gegeven werd met de Cyclone. Dit is een soort metalen ring met schoepen, voorzien van sleufjes, bedoeld voor montage in de inlaat. Hij zorgt voor luchtwervelingen, en een betere verbranding. Daarmee zou de trekkracht van de motor bij laag toerental verbeteren, en het verbruik 10 tot 15% teruglopen. Daar ik zelf probeer schoon en zuinig te rijden is het me de prijs van € 125,- wel waard. Maar werkt het ook en zijn er op langere termijn risico’s aan verbonden?

Wij staken ons licht op bij de Nederlandse importeur van de Cyclone, waarvan meerdere varianten blijken te bestaan. Het gamma zou geschikt zijn voor alle types (zuiger)verbrandingsmotoren, en alle brandstofsoorten. Er wordt 5 tot 20% brandstofbesparing beloofd. Naast allerlei gebruikerservaringen wordt zelfs een TNO-rapport opgevoerd, als bewijs voor de werkzaamheid.

De Cyclone-apparaatjes dienen in de ronde inlaatbuis geplaatst te worden, liefst vóór de gasklep of luchtmassameter. Het is duidelijk dat de Cyclone de aangezogen luchtstroom fors door elkaar zal schudden. Werveling in de inlaatlucht zou zorgen voor een betere menging met brandstof, met als resultaat een vollediger verbranding. Dus een schoner en zuiniger lopende motor. Helaas vermeldt de importeurssite de onzin-verklaring dat “normaal niet meer dan 20 tot 30% van het mengsel verbrandt, maar met de Cyclone wel 70 tot 80%”. De schrijver snapt dus niet wat een ‘motorrendement’ betekent. En kan niet rekenen, want volgens deze stelling zou de verbruikswinst geen 20 maar wel 60% moeten zijn. Dat geeft al weinig vertrouwen. Hoe zit het technisch dan wél?

Werveling in inlaat

Het is ook motorconstructeurs niet ontgaan dat werveling in de inlaat waardevolle effecten oplevert, vooral bij lagere motorlast. Bij vollast juist niet, dan beperkt werveling de haalbare gasstroom door de inlaat, en daarmee de vullingsgraad. Meestal draait een automotor echter in deellast. Vandaar dat al erg veel is bedacht om op het juiste moment de juiste mate van werveling op te wekken.

Daarvoor staan vele middelen ten dienste. Vormgeving van inlaatkanalen en kleppen, plaatsing van de kleppen en veranderlijke kleptiming. Sterk opgekomen zijn wervelkleppen, die bij multikleps-

motoren één inlaatkanaal per cilinder kunnen afsluiten. Ook de vorm van de verbrandingskamer en zuigerkroon hebben invloed, in het bijzonder bij directe injectie.

Werveling in de inlaatlucht geeft in het algemeen een betere mengselvorming. Hoe lager de snelheid van de inlaatlucht, bij lage motorlast, hoe moeilijker het is werveling op te wekken. Exact op dat punt kan een apparaatje als de

Cyclone verbetering brengen. Nadeel is dat bij toenemende luchtsnelheid en motorlast een dergelijk apparaatje steeds meer extra weerstand oproept. Het is best mogelijk dat bij de laagste gassnelheden een Cyclone helpt aan betere werveling. Motorinterne maatregelen zullen, vooral bij wat oudere en eenvoudigere motorontwerpen, dan nog niet erg effectief zijn. Beter trekken vanuit laag toerental kan het gevolg zijn.

Spaarzame resultaten

Meer trekkracht bij lage toeren leidt al gauw tot aanpassing van de rijstijl. De bestuurder hoeft minder gas te geven, omdat de motor makkelijker oppakt. Daaruit kan een lager verbruik voortkomen. Maar hetzelfde kan bereikt worden door aanpassing van de rijstijl zónder apparaatje, door de aanbevelingen van ‘Het Nieuwe Rijden’ op te volgen. De spaarzame resultaten die de Cyclone-importeur uit het TNO-rapport laat zien geven nogal te denken. Meer zou TNO niet toestaan te publiceren. De gegeven meetwaarden in cijfers tonen minder dan een procent verbruiksbesparing, en toename van de NOx-uitstoot!

Verder technisch bewijs over de concrete gevolgen die het Cyclone-apparaatje oplevert zien we niet. Kwaad zal het niet direct kunnen, in de geest van kans op motorschade. Bij moderne motoren lijkt er wel kans dat het motormanagement van slag raakt, door een extra weerstand in de inlaat, gezien de zeer verfijnde motorregeling. De kans is hoe dan ook groot dat het maximum vermogen van een motor lijdt onder de Cyclone.

Reageer op dit artikel