artikel

Lagedruk-EGR vervuilt minder (2008-4)

Techniek

Lagedruk-EGR vervuilt minder (2008-4)

Steeds vaker duiken er problemen op met het EGR-systeem, zoals vervuiling van inlaatkanalen, storingen met EGR-kleppen etc. en inlaatspruitstukken van diesels die na enige tijd zover dichtslibben, dat er zeker een groot vermogensverlies zal zijn. Wat ik mij afvraag: waarom wordt bij de laatste generatie motoren het uitlaatgas niet ná het roetfilter weggenomen? Er komt dan schoner uitlaatgas binnen, en de grotere lengte van de aanvoerleiding koelt het uitlaatgas. Dat bespaart mogelijk een EGR-koeler en er zal zich minder roet in de EGR-klep en het inlaatkanaal afzetten.

Uw idee wordt werkelijkheid! Turbofabrikant BorgWarner heeft als eerste zo’n lagedruk-EGR klaar, maar vertelt (nog) niet op welke motor die wordt geplaatst. Net zoals u zegt, ligt het idee voor de hand. Toch is het kennelijk niet zo simpel, want anders was dit type EGR er al lang.

Het hoofdprobleem zit in de hoge belasting van de compressor die immers het uitlaatgas moet comprimeren. Ondanks de koeling van de uitlaatgassen neemt de gastemperatuur na de compressor sterk toe. Kortom: de compressor moet ‘even’ opnieuw ontworpen worden. Daar komt nog bij dat de uitlaatgassen na de oxikat plus roetfilter, nog niet echt schoon zijn. Er worden stikstof-, zwavel- en koolstofoxiden en onverbrande koolwaterstoffen meegevoerd. Ook roet- en oliedeeltjes (van de carterontluchting) vervuilen de compressor. Zelfs zijn er keramische deeltjes die uit het uitlaatgasreinigingssysteem vrijkomen en de compressorschoepen ‘zandstralen’. Vooral lastig is dat er waterdamp condenseert, de gevormde druppels zorgen voor erosie van het metaaloppervlak.

Het lukte alleen met een speciale harde en gladde beschermlaag, zowel op het compressorwiel als aan de binnenkant van het huis, om beschadigingen en afzettingen te voorkomen.

BorgWarner ziet als groot voordeel van het lagedruk EGR-systeem, dat er veel grotere hoeveelheden uitlaatgas kunnen worden gerecirculeerd dan bij de huidige EGR-systemen. Daarmee wordt het halen van Euro 5 en nog strengere emissie-eisen minder problematisch.

Reageer op dit artikel