artikel

Werking conductance-accutester (2008-3)

Techniek

Werking conductance-accutester (2008-3)

De afgelopen periode zijn er door vele werkplaatsen weer volop accu’s getest en vernieuwd. In onze werkplaats maken wij gebruik van een Midtronics-tester. Deze werkt volgens de zogenaam-de ‘conductance-technologie’.
Nu doet zich het volgende voor: Tijdens regulier onderhoud wordt een accutest uitgevoerd. Resultaat van de accutest is ‘vervang accu’. De klant heeft niet geklaagd over start-/accuproblemen. De motor start ook normaal. Het resultaat van de test wordt met de klant besproken, echter omdat deze nog geen problemen heeft ondervonden wordt de accu niet vernieuwd. Bij het volgende werkplaatsbezoek, enkele maanden later, spreekt de klant ons aan over de accutest en wijst ons erop dat de accu nog steeds goed functioneert.
Dat brengt mij op de vraag: hoe werkt een dergelijke ‘conductance-tester’ en hoe betrouwbaar zijn ze?

De conductance-accutester is een praktische oplossing om de conditie van accu’s betrouwbaar te meten in ingebouwde toestand, zonder gevaar voor beschadiging van boordelektronica. Een test duurt slechts enkele seconden. Het is niet nodig de accu eerst op te laden en de test onttrekt geen lading aan de accu.

Een conductance-accutester meet de beschikbare actieve plaatoppervlakte in de accu. Deze staat in direct verband met de aanwezige koudstartstroom. Een gezonde accu heeft een hoge ‘conductance’, in het Nederlands: een hoog inwendig geleidingsvermogen. Als gevolg van veroudering van de accu, corrosie en sulfatatie neemt het actieve plaatoppervlak af en daalt de conductance en dus de beschikbare koudstartstroom.

Het testresultaat is dankzij slimme elektronica dermate betrouwbaar, dat vele autofabrikanten dit type tester voor hun dealerwerkplaatsen adviseren of verplichten.

Juiste meting

Voor de test moet de koudstartstroom (CCA-waarde) en de bijbehorende norm worden ingegeven. Ook het accutype is belangrijk. In geval van een AGM-vliesaccu, gel- of spiraalaccu moet dit worden ingesteld op de tester, omdat deze accu’s een afwijkende interne weerstand hebben. Vooral bij AGM-accu’s is het opletten geblazen, omdat deze er aan de buitenkant ‘gewoon’ uit zien. Testen als normale natte accu kan een verkeerde diagnose geven.

Ook belangrijk voor een betrouwbare test: Wanneer de accu kort na een rit getest wordt, kan er oppervlaktespanning aanwezig zijn. Die moet eerst worden weggenomen door stroomverbruikers als groot licht, aanjager of achterruitverwarming in te schakelen. Schakel de verbruikers na één minuut uit en wacht daarna twee minuten alvorens de accutest uit te voeren.

Tijdens het testen moeten zoveel mogelijk stroomverbruikers zijn uitgeschakeld, omdat die voor een stoorsignaal kunnen zorgen. Het is raadzaam tijdens het testen de sleutel uit het contactslot te halen.

Preventief vervangen

We hebben het voorval met uw klant voorgelegd aan een specialist van Midtronics, die er het volgende over zegt: “Dat een klant nog geen probleem heeft met de accu kan kloppen. Wanneer het probleem zich wél voordoet, ben je te laat. Zie het als een versleten band. Met 1 mm profiel kun je nog ‘gewoon’ rijden. Het gaat mis als het ineens heel nat wordt. Zo is het ook met de accu wanneer het kouder wordt, alleen is het nadeel dat je aan de buitenkant van de accu niet kunt zien hoe slecht hij er aan toe is en aan een band wel.

Met de conductance-meting beoordelen wij de werkelijke hoeveelheid startvermogen in de accu ten opzichte van de door de accufabrikant opgegeven waarde. Op het moment dat we vinden dat een te groot gedeelte is verdwenen, adviseren wij de accu te vervangen. Het is dan afhankelijk van het gebruik van de auto en overige omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld het weer, hoe lang de auto nog start. Het kan dus inderdaad voorkomen dat er enkele maanden na de eerste meting nog voldoende startvermogen aanwezig is om te starten. De tester zal bij een nieuwe meting echter wel aan blijven geven dat de accu vervangen zou moeten worden. Blijft de klant toch doorrijden met de accu dan zullen er op een gegeven moment startproblemen ontstaan, en dat is dan meestal op een ongewenst moment”.

Reageer op dit artikel