artikel

High tech-brandstoffen en roetfilters (2008-3)

Techniek

High tech-brandstoffen en roetfilters (2008-3)

Met een Volvo V40 1.9 diesel tank ik naar tevredenheid Shell V-Power. De motor loopt ‘hoorbaar’ mooier, de koude start verloopt beter en het verbruik is gunstig. Toch hoorde ik dat het gebruik van dergelijke high tech-brandstoffen niet zonder risico is voor het roetfilter. Wat is AMT’s mening hierover?

Roetfilters gaan geleidelijk aan dichtzitten omdat er behalve puur roet ook andere stoffen in terecht komen die zich niet laten oxideren tot een gas zoals roet. Die stoffen bestaan uit smeerolie- en brandstoftoevoegingen en uit vuil- en slijtagedeeltjes. Afhankelijk van de rijwijze en het type roetfilter vullen de geoxideerde deeltjes langzaam maar zeker de fijne kanaaltjes van het roetfilter.

Om een voortijdige verstopping te voorkomen, moeten er speciale smeeroliën worden gebruikt die bij het verbranden weinig as opleveren. Bovendien moeten zowel het luchtfilter als de carterventilatie zoveel mogelijk ongewenste deeltjes opvangen voordat deze in de verbrandingskamer terechtkomen. Het is ook nodig het olieverbruik zo laag mogelijk te houden.

De rol van de brandstof is eveneens belangrijk, want er gaat heel wat van dat product door de motor. Hoe minder as er bij het verbranden wordt gevormd en hoe beter de verbranding verloopt, des te beter. De moderne ‘high tech’-brandstoffen zoals Shell V-Power en BP Ultimate voldoen aan deze voorwaarden en zijn dus goed voor het roetfilter.

Wat verder nog meespeelt, is de conditie van de motor. We weten van de APK-roettest dat het soms nodig is de motor eerst inwendig te reinigen met speciale chemische producten. Dat betekent dat er overtollige as en kool wordt verwijderd uit de verbrandingskamer. Dat vormt een extra belasting voor de oxikat en het roetfilter. Als er na deze behandeling vervolgens high tech-brandstof wordt getankt, blijft de motor van binnen zo schoon mogelijk. Hoe schoon hangt af van de hierboven genoemde zaken zoals de gebruikte smeerolie, het olieverbruik etc.

Duidelijk is in ieder geval dat het roetfilter gebaat is bij een schone motor met optimale verbranding. Daar helpen high tech-brandstoffen aan mee.

Reageer op dit artikel