artikel

Is fossiele brandstof CO2-neutraal? (2008-1)

Techniek

Is fossiele brandstof CO2-neutraal? (2008-1)

Bij auto’s die op biobrandstof rijden, brengt men de CO2-opname van de planten, die voor de productie van de brandstof gebruikt zijn, in mindering op de CO2-uitstoot. Als dat een geldige rekenmethode is, dan is rijden op fossiele brandstof ook CO2-neutraal. Immers, aardolie is toch ook van plantaardig materiaal afkomstig?

Mocht deze redenering kloppen, dan is CO2 waarschijnlijk niet de oorzaak van het versterkte broeikaseffect. Mocht deze redenering niet kloppen, dan is aardolie niet afkomstig van plantaardig materiaal. De geleerden moeten ons dan maar uitleggen waar die rommel wel vandaan komt!

Fossiele brandstoffen zijn inderdaad afkomstig van plantaardig materiaal, geen discussie daarover. Het probleem is dat het proces van plant tot aardolie nogal traag verloopt. Zo traag zelfs dat moeder aarde vele miljoenen jaren nodig had, om het beetje aardolie te produceren dat wij in de afgelopen vijftig jaar verbrand hebben. Op die manier brengen we dus veel sneller CO2 in de atmosfeer, dan planten, die nog olie moeten worden, het er weer uit halen.

Bij biobrandstoffen ligt dat anders. De planten nemen CO2 op uit de atmosfeer, we oogsten de planten, maken er brandstof van en verbranden die weer tot CO2. De snelheid van opname en uitstoot zijn daarmee gelijk.

Maar het zou ook anders kunnen. Wij zouden de komende miljoenen jaren een gigareservoir met biobrandstof kunnen aanleggen. Als een toekomstige generatie dat reservoir dan met een snelheid van meer dan 80 miljoen vaten per dag gaat verbranden, zullen ze ontdekken dat het CO2-gehalte in de atmosfeer snel stijgt.

Omgekeerd kunt u ook volkomen CO2-neutraal op fossiele brandstof rijden. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen, is uw volgende tankbeurt een paar miljoen jaar uitstellen.

Reageer op dit artikel