artikel

Eén motorolie voor ACEA C2 én C3? (2007-11)

Techniek

Eén motorolie voor ACEA C2 én C3? (2007-11)

In uw artikel ‘Smeren volgens recept’ staat als nieuw product de Helix Ultra Extra motorolie van Shell vermeld. Het mooie zou zijn dat het een bijna ‘universeel’ bruikbare olie is, omdat aan een hele rij kwaliteitseisen wordt voldaan. Zowel van verschillende automerken als de algemene ACEA-indelingseisen.
Bij dat laatste noemt u geschiktheid voor zowel C2- als C3-eisen. Volgens mij kan dat niet, omdat deze eisen verschillende waarden voor de HTHS-viscositeit bevatten. Dat moet bij C2 boven 2,9 mPas liggen en bij C3 boven 3,5 mPas. Dus is een C2-olie onder hoge belasting dunner dan een C3.
Zoals u stelt is een motorolie die niet voor één automerk, maar voor heel veel verschillende moderne motoren geschikt is een uitkomst. Maar kunt u verklaren hoe de Shell-olie aan C2- en C3-eisen tegelijk kan voldoen?

De C2- en C3-eisen voor dieselmotoren met roetfilter beschrijven beide mid-SAPS-oliën, die weinig asresten opleveren waarmee het roetfilter geleidelijk verstopt kan raken. Inderdaad staan bij C2 en C3 verschillende waarden genoemd waaraan de HTHS-viscositeit moet voldoen, de vloeibaarheid bij hoge druk en hoge afschuifkrachten.

Daarmee sluiten de beide eisen elkaar echter niet uit, zegt oliespecialist Maarten Beckers van Shell. De C2-specificatie verlangt een HTHSv boven 2,9, bij een C3-specificatie wordt daaraan voldaan, want daar ligt de HTHSv zelfs boven 3,5. Een C2-olie mág dunner zijn dan een C3, maar dat móet niet.

Voor de hand ligt de vraag hoe het dan zit met brandstofbesparing die bereikt wordt met dunnere olie zoals een C2. Daaraan stelt ACEA duidelijke eisen. Bij C2 moet die besparing ten opzichte van een SAE 15W40 ‘standaard olie’ tenminste 2,5% bedragen, voor een C3 ligt die eis op minimaal 1%. Maarten Beckers licht toe dat lage wrijving niet alleen maar afhangt van de viscositeit. Door een uitgekiende mix van basisoliën en additives lukte het Shell bij een hogere HTHSv (van C3-olie) ook de brandstofbesparing te halen die van C2-olie verlangd wordt. Vandaar dat Helix Ultra Extra volledig aan beide specificaties voldoet.

Hetgeen nog maar eens aantoont dat smeertechniek behoorlijk ingewikkeld is en vaak vragen oproept. Er zal vertrouwd moeten worden op de specificaties die een olieproduct meekrijgt, zelfs al lijken die specificaties te mooi om waar te zijn. Een bekend merk zal niet sjoemelen door specificaties te beloven die hun olie niet kan waarmaken, met het risico betrapt te worden op valse beloften. Hier past de doorsnee reclamekreet: vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Reageer op dit artikel