artikel

Vapour-lock in dieselmotor? (2007-9)

Techniek

Vapour-lock in dieselmotor? (2007-9)

Vapour-lock kan ontstaan in het remsysteem, maar treedt soms ook op in het brandstofsysteem van een benzinemotor. Kan dit verschijnsel zich ook voordoen in het brandstofsysteem van een dieselmotor?

De druk die in een gesloten ruimte ontstaat door het verdampen van een vloeistof, wordt dampdruk genoemd. Hoeveel vloeistof er verdampt, hangt van de temperatuur af. De dampdruk beïnvloedt zowel de koude als de warme start, het rijgedrag van de koude motor en de verdampingsverliezen. De dampdruk wordt hoofdzakelijk bepaald door de lichtste fracties van de brandstof. Daarmee worden de koolwaterstoffen aangeduid die de laagste kookpunten hebben. De gebruikelijke benzine- of dieselbrandstoffen hebben een ‘kooktraject’ omdat er vele tientallen verschillende koolwaterstoffen in zitten die elk een eigen kookpunt hebben.

Omdat alleen benzine heel lichte fracties heeft, speelt alleen daar het fenomeen vapour-lock. Dan wordt er ergens in het transport van de brandstof een zodanig grote dampbel gevormd dat er geen brandstof meer wordt verpompt. Vroeger trad vapour-lock (letterlijk: dampslot) regelmatig op bij warm weer en een lage luchtdruk zoals in de bergen. Kort na het afzetten van de hete motor vormden zich dampbellen, meestal in de mechanische benzinepomp of in de carburateur. Bij benzinemotoren met benzine-inspuiting werden de verstuivers nog wel eens zo heet dat daarbij dampbelvorming optrad.

Inderdaad komt vapour-lock ook voor bij remvloeistoffen. Als deze een te laag kookpunt hebben door de hygroscopische opname van water, is de kans op dampbelvorming groot. In de voorste remklauwen loopt de temperatuur tijdens het remmen hoog genoeg op om voor dit ongewenste probleem te zorgen. Een sponzig rempedaal dat dieper moet worden ingetrapt dan gebruikelijk, wijst op vapour-lock.

Reageer op dit artikel