artikel

EGR-koeler met of zonder bypass? (2007-7/8)

Techniek

EGR-koeler met of zonder bypass? (2007-7/8)

De in AMT 2007/5 beschreven Mercedes-Benz dieselmotor heeft op de versie zonder roetfilter een bypass langs de EGR-koeler. De versie mét roetfilter heeft geen bypass. Weet u de verklaring hiervoor?

We hebben uw vraag aan de Mercedes-Benz-experts voorgelegd en kregen het volgende antwoord:

“De bypassklep zorgt ervoor dat, als er geen roetfilter is, de grenswaarden voor de CO- en HC-uitworp gehaald kunnen worden terwijl tegelijkertijd de deeltjesemissie voldoende laag blijft. Bij de versies met roetfilter zorgt het roetfilter voor een lage deeltjesemissie.”

Als toelichting op deze korte verklaring is het volgende van belang. De EGR verlaagt de hoeveelheid zuurstof O2 in de verbrandingskamer. Daardoor neemt de CO- en HC-uitworp toe, want er is zuurstof nodig om deze om te zetten in CO2 en H2O. De NOx-uitworp blijft binnen de perken, alleen de deeltjesemissie is te hoog. Als er een roetfilter aanwezig is, neemt die het roet op. Is er geen roetfilter, dan is er kennelijk een bypass langs de koeler nodig om de deeltjesemissie te beperken.

Door de bypassklep op de juiste momenten te openen of te sluiten, worden alle emissiegrenswaarden gehaald. Let er wel op dat de EGR-koelers niet gelijk zijn van grootte, die op de motor met roetfilter is groter.

Het effect van een EGR-koeler is dat het zowel de NOx-vorming als de deeltjesuitworp verlaagt, zij het in beperkte mate wat deeltjes betreft.

Al met al een duidelijk voorbeeld van de wet van behoud van ellende: er is geen voordeel zonder nadeel. Bovendien toont het eens te meer aan hoe moeilijk het is om aan de Euro 5-emissie-eisen te voldoen ondanks de lage motorbelasting tijdens het rijden van de Europese rijcyclus.

Reageer op dit artikel