artikel

Waarom onderdruk in tank? (2007-5)

Techniek

Waarom onderdruk in tank? (2007-5)

Bij een Suzuki Alto (bouwjaar 2001) heerst er altijd onderdruk in de tank. Is dat normaal voor dit type auto of hoort er geen of een geringe overdruk in de benzinetank aanwezig te zijn?

Voor auto’s lichter dan 3500 kg en voorzien van ottomotoren zijn er in de typegoedkeuring strenge eisen opgenomen ten aanzien van brandstofverdamping naar de buitenlucht. Daarbij gaat het niet alleen om wat er uit de tank ontwijkt, maar ook uit alle andere delen van het brandstofsysteem.

Het tankontluchtingssysteem wordt tussen 5°C en 66°C getest, de overige koolwaterstoffen worden (door het heet stilzetten van de auto) tussen 20°C en 52°C bepaald. Het meten vindt plaats in een speciale meetkamer.

Zolang de motor stilstaat, wordt de brandstof die uit de tank verdampt opgeslagen in een actief koolfilter. Als de motor loopt, wordt de onderdruk in het inlaatsysteem gebruikt om de koolwaterstoffen uit het actief koolfilter te zuigen.

Het actief koolfilter wordt daarbij geregenereerd (van benzinedamp ontdaan) door het aanzuigen van lucht via de bodem van het filterhuis. Als de lambdasensor geen verrijking van het mengsel door de benzinedamp meer vaststelt, stopt het regenereren. Om het regenereren mogelijk te maken, is er een klep in de afzuigleiding van het actief koolfilter naar het inlaatspruitstuk aangebracht. Het openen en sluiten van deze klep wordt door de ECU bepaald aan de hand van een kenveld en het signaal van de lambdasensor. Er mag immers niet te veel benzinedamp worden aangezogen omdat het mengsel al 20% rijker wordt als er slechts 1% damp aan de inlaatlucht wordt toegevoegd. Vandaar dat er bedrijfsomstandigheden zijn waarbij er niet wordt afgezogen. Kleppen in de tankdop zorgen ervoor dat de geringe onderdruk die door het zuigen ontstaat op een bepaalde waarde blijft. Zo wordt voorkomen dat er benzinedamp in het milieu terechtkomt.

Een controle op de juiste montage van de tankdop zal in de toekomst waarschijnlijk onderdeel gaan uitmaken van het On Board Diagnose-systeem. Wellicht wordt zelfs herkend of het juiste type tankdop aanwezig is.

Reageer op dit artikel