artikel

Doel van secundaire luchtinjectie (2007-5)

Techniek

Doel van secundaire luchtinjectie (2007-5)

Het toevoegen van lucht aan de uitlaat wordt gedaan (volgens de fabrikanten) om het mengsel verder te laten verbranden. Maar gaat het niet vooral om het verdunnen van de uitlaatgassen, om daarmee de emissies te verlagen?

Eigenlijk zijn beide redenen juist. Tijdens de koude start en gedurende het opwarmen heeft een benzinemotor een rijker mengsel nodig dan wanneer de motor op temperatuur is. Er ontstaan koolmonoxide (CO) en onverbrande koolwaterstoffen (HC) die als ongewenste gassen moeten worden omgezet in kooldioxide (CO2) en waterdamp (H2O).

Omdat een rijk mengsel geen zuurstof meer bevat, moet er zuurstof worden toegevoegd aan de uitlaatgassen om de omzetting tot stand te brengen. Vandaar de secundaire luchttoevoeging.

Sinds er een emissiemeting bij min 7°C is voorgeschreven, is extra luchttoevoer ‘standaard’. De wijze waarop de toevoer plaatsvindt, is niet bij alle motoren gelijk. Er kan lucht vanaf het inlaatsysteem via terugslagkleppen naar de uitlaatkanalen worden gevoerd, er kan ook een aparte luchtpomp worden gebruikt.

Bedenk wel dat de geregelde driewegkatalysator onder deze omstandigheden nog niet op temperatuur is. Het oxideren, dus verbran­den, van CO en vooral HC verhoogt de uitlaatgastemperatuur dus zal de ‘kat’ sneller gaan werken en de λ=1-regeling op gang komen.

Reageer op dit artikel