artikel

Wegwijs in moderne koelvloeistoffen! (2007-2)

Techniek

Wegwijs in moderne koelvloeistoffen! (2007-2)

Kunt u uitleggen wat silicaatvrije ‘OAT’-koelvloeistoffen zijn? Is het overigens toegestaan om rode en blauwe koelvloeistoffen te mengen en mag antivries worden gemengd met koelvloeistof? Bij mijn weten werken we in Nederland met zogenaamde ethyleenkoelvloeistoffen. Wat is het verschil tussen ethyleen en propyleen en hoe is dit te herkennen?

OAT-koelvloeistoffen baseren zich op organische zouten. De letters staan voor Organic Acid Technology. De door Texaco ontwikkelde koelvloeistoffen zijn sinds 1995 als Longlife Coolants in gebruik. De silicaten werden aanvankelijk gebruikt om aluminium cilinderkoppen tegen corrosie te beschermen, maar ze geven problemen omdat ze schurende poeders of gelvorming in de hand werken.

Niet mengen

De kleur van de vloeistof dient ter herkenning en heeft niets met de kwaliteit van doen. Het mengen van de verschillende soorten koelvloeistoffen wordt zowel door de autofabrikanten als door de koelvloeistofproducenten afgeraden. Er kunnen namelijk diverse problemen ontstaan, zoals loskomende oxidatielagen die voor verstopping zorgen. Ook zijn lekkages van de waterpomp en de koppakking niet uitgesloten. Voorts kunnen kunststoffen en rubber verzwakken of aangetast worden met koelvloeistofverlies tot gevolg. De genoemde problemen treden niet onmiddellijk op, maar wel op de lange duur.

Samenstelling

Koelvloeistof bestaat uit een 50/50-mengsel van water, antivries en additieven. Omdat het antivriespakket is opgebouwd uit (ongeveer) 92% glycol, 5% additieven en 3% water, bestaat 100% koelvloeistof uit 51,5% water, 46% glycol en 2,5% additieven. Het water moet aan een aantal eisen voldoen om geschikt te zijn als koelwater. De zuurgraad, de hardheid, en de hoeveelheden sulfaten, chloor en andere ongewenste stoffen moeten binnen bepaalde grenzen vallen.

Er worden twee soorten glycol gebruikt, mono ethyleen glycol (MEG of kortweg EG) en mono-propyleen glycol (MPG of kortweg PG). Het is niet mogelijk om het verschil tussen de twee vast te stellen tenzij de hulp van een laboratorium wordt ingeroepen.

De additievenpakketten zijn ook verschillend omdat de autofabrikanten verschillende eisen stellen. Grofweg zijn er drie typen: Japanse, Europese en Amerikaanse. Omdat niet vast te stellen is welke koelvloeistof in het systeem zit, is het niet wenselijk zomaar additief bij te vullen. Bovendien is het additief niet los verkrijgbaar.

Moderne koelvloeistoffen bevatten MEG, gebruiken een OAT-additievenpakket en speciaal onthard en gezuiverd water.

Volgens voorschrift

Als er moet worden bijgevuld, gebruik dan de voor dat automodel voorgeschreven koelvloeistof. Vergeet niet de oorzaak van het verlies op te sporen en te verhelpen. Ververs de koelvloeistof op de juiste wijze, op de voorgeschreven termijn en met de aanbevolen vloeistof.

Tot slot nog een belangrijke opmerking: het bepalen van het vriespunt zegt niets over de toestand van de additieven in de koelvloeistof. Op tijd vervangen blijft het beste.

Reageer op dit artikel