artikel

Dieselmotor met roetfilter eerder verversen? (2007-2)

Techniek

Dieselmotor met roetfilter eerder verversen? (2007-2)

Kunt u mij vertellen waarom Renault voor zijn DCI motoren met roetfilter de olieverversingstermijn gehalveerd heeft ten opzichte van dezelfde motoren zonder roetfilter? Deze was eerst 30.000 km en is nu 15.000 km. Behalve het roetfilter is er inwendig niets aan de motoren veranderd. Ook wordt nu een andere oliespecificatie geadviseerd. Wat zullen de consequenties zijn als toch 30.000 km wordt aangehouden als verversingstermijn?

Voorheen werd de olieverversingstermijn vastgesteld voor de slechtste omstandigheden, ‘worst-case’. De afgelopen jaren is er een trend ontstaan naar steeds langere verversingstermijnen. Telkens weer bleken er zich onder bepaalde omstandigheden vervuilings- en slijtageproblemen voor te doen. Bedenk dat de motorenontwikkeling veel sneller gaat dan vroeger, het is onmogelijk het smeermiddel onder alle condities gedurende vele jaren te testen. Als dat al gebeurt, is er al een nieuwe versie van de motor voordat het testwerk klaar is. De testen in een laboratorium weerspiegelen niet altijd de werkelijkheid. Soms moet een fabrikant dan ook terugkomen op eerdere aannames.

Zo is ook Renault ooit begonnen aan een 30.000 km of 2 jaar verversingstermijn. Inmiddels luidt het voorschrift 20.000 km of 2 jaar bij dieselmotoren zonder roetfilter en 15.000 km of 2 jaar als er wel een roetfilter is gemonteerd. De extra inspuitingen die nodig zijn voor het regenereren van het roetfilter en de hogere uitlaatgastegendruk zorgen voor extra verdunning en vervuiling van de smeerolie. Vandaar de korte verversingstermijn met roetfilter. Het vele fileverkeer zorgt ook voor motortechnische problemen, daarom is de 30.000 km teruggebracht naar 20.000 km. Het is beter problemen te voorkomen dan op te lossen, een paar liter olie kost heel wat minder dan een (gedeeltelijke) revisie.

Reageer op dit artikel