artikel

Inspuiting bij truckmotoren (2007-1)

Techniek

Inspuiting bij truckmotoren (2007-1)

Het is mij opgevallen dat de constructeurs van truckmotoren nog niet massaal zijn overgestapt op common-rail inspuiting. De DAF MX-motor is bijvoorbeeld uitgerust met pld-inspuiting. DAF paste op zijn EX-motor het upec-inspuitsysteem toe, wat ook een soort pld-inspuitsysteem is. Ook de andere truckmerken lopen nog niet echt warm voor common-rail inspuiting. De meeste kiezen voor een pompverstuiver- of pld-inspuitsysteem, dan wel een concept dat daar een afgeleide van is zoals het hpi-systeem van Scania.
Kunt u mij uitleggen wat de reden is waarom de meerderheid van de truckfabrikanten nog niet kiest voor common-rail, terwijl de personenautofabrikanten juist afscheid nemen van het pompverstuiverinspuitsysteem?

Er spelen vele factoren een rol bij de keuze van een inspuitsysteem. We zullen de belangrijkste kort bespreken in willekeurige volgorde.

Het inspuitsysteem moet cilinderselectief werken om de hoeveelheid brandstof nauwkeurig te kunnen aanpassen en op het juiste tijdstip te kunnen inspuiten.

De maximale inspuitdruk moet hoog liggen, tegenwoordig is zeker 2000 bar nodig om alle brandstof snel en fijn verneveld te kunnen inspuiten.

De cilinderinhoud van een bedrijfswagenmotor is zeer groot. Dat betekent dat er erg veel brandstof moet worden ingespoten. Het ontwikkelen van de daarvoor benodigde verstuivers is kostbaar, mede gezien het geringe aantal dat ervan geproduceerd wordt.

Bij common-rail systemen volgt het inspuiten een blokprofiel, bij mechanische systemen zoals de pompverstuiver en pld is het een zaagtandprofiel. Verbrandingstechnisch is dat laatste gunstiger.

Omdat bedrijfswagenmotoren langdurig achtereen belast worden, spelen voorinspuitingen om het geluid te beperken niet zo’n grote rol. Supersnelle piëzo-elektrische verstuivers zijn dus niet nodig.

De levensduur van bedrijfswagenmotoren gaat naar 1,5 miljoen km, dus staat de betrouwbaarheid van het systeem hoog in het vaandel.

Wat gebeurt er als de elektronica faalt, loopt de motor dan nog of stopt deze helemaal?

Het toerental van bedrijfswagenmotoren is aanzienlijk lager dan dat van een personenautomotor. Dat maakt de toepassing van een pld- of pompverstuiversysteem gemakkelijker.

Waar worden de motoren ingezet? Afgezien van de elektronica hebben de mechanische systemen het voordeel dat ze een bekende opbouw hebben. In de VS bestaan pompverstuiversystemen al vele tientallen jaren.

De kostprijs speelt ook een (zeer) grote rol, zeker als het testwerk om de emissie-eisen te halen wordt meegenomen.

Wat DAF heeft bewogen om bij het pld-systeem te blijven, zal een combinatie van de genoemde factoren zijn. Het resultaat is een zuinige, ‘schone’ dieselmotor.

Reageer op dit artikel