artikel

Invloed snelheid op brandstofverbruik (2006-12)

Techniek

Invloed snelheid op brandstofverbruik (2006-12)

Iedereen weet dat het benodigde vermogen om een auto met een constante snelheid van 200 km/uur te laten rijden aanzienlijk hoger is dan wat nodig is om dezelfde auto met een constante snelheid van 100 km/uur te laten rijden. Hetzelfde geldt voor het brandstofverbruik. Ik meen een keer gelezen te hebben dat vanaf ongeveer 100 km/uur voor iedere verdubbeling van de snelheid niet het dubbele maar een vier maal hoger vermogen nodig is. Als dit juist is ligt het voor de hand dat het verbruik met ongeveer diezelfde factor toeneemt. Kan AMT opheldering verschaffen?

Het benodigd vermogen neemt toe met de derde macht van de snelheid. Anders gezegd: als we 200 km/uur willen rijden in plaats van 100 km/uur, is daar 200/1003=8 maal zoveel vermogen voor nodig. De luchtweerstand is immers afhankelijk van het kwadraat van de rijsnelheid, het vermogen is het product van de luchtweerstand en de rijsnelheid. Vandaar de derde macht.

Stel dat de auto beide snelheden in dezelfde versnelling haalt, dan is het toerental bij 200 km/uur tweemaal zo hoog als bij 100 km/uur. Om het brandstofverbruik bij beide snelheden te weten te komen, moeten we ons rekensommetje voortzetten. Als er bij 200 km/uur 90 kW bij 6000 t/min nodig is, dan is er bij 100 km/uur 90/8=11,3 kW bij 3000 t/min nodig. Wat we nu nog moeten weten is het specifiek brandstofverbruik bij deze twee ‘werkpunten’.

Omdat bij 100 km/uur de gasklep veel verder gesloten is dan bij 200 km/uur zijn de pompverliezen groter. Daardoor neemt het specifiek brandstofverbruik toe. Stel dat er bij 200 km/uur 300 g/kWh en bij 100 km/uur 350 g/kWh wordt verbruikt, dan is het echte verbruik 300/350×8=6,9 maal zo hoog bij 200 km/uur ten opzichte van het verbruik bij 100 km/uur. In werkelijkheid hangt het verbruik af van het type motor (diesel of benzine) en de gebruikte transmissie.

U moet het bovenstaande zien als een eenvoudig rekenvoorbeeld.

Reageer op dit artikel