artikel

NOx uitstoot FSI motor (2006-10)

Techniek

NOx uitstoot FSI motor (2006-10)

FSI motoren kunnen op een arm-mengsel draaien. Hoe gaat een FSI motor om met de uitstoot van NOx? Om deze terug te dringen zal immers een reductieproces in de katalysator nodig zijn.

Er zijn twee typen FSI motoren: arm-mengsel exemplaren en lambda=1 uitvoeringen. De laatstgenoemde vormen uitlaatgastechnisch gezien geen uitzondering op de bekende nabehandeling met geregelde driewegkatalysator.

De arm-mengsel motoren zijn voorzien van een adsorptiekatalysator. Zodra die een bepaalde hoeveelheid NOx heeft gebonden, wordt er gedurende korte tijd voor een rijk mengsel gezorgd. Bovendien gaat de ontsteking naar laat en wordt er een extra inspuiting gegeven. Dat zorgt ervoor dat uitlaatgastemperatuur hoger wordt dan 600˚C. Het zwavel uit de brandstof wordt dan geoxideerd en als zwaveldioxide (SO2) afgevoerd.

Hoewel het zwavel tegenwoordig niet meer zo’n groot probleem is, is het hele regelsysteem met adsorptiekat ingewikkeld en duur. Bovendien verhoogt het regenereren het brandstofverbruik. Vandaar dat Audi en VW zijn overgegaan op het door Renault geïntroduceerde lambda=1 systeem bij de DI motoren.

Reageer op dit artikel