artikel

Gebroken tandkrans ABS-systeem (2006-9)

Techniek

Gebroken tandkrans ABS-systeem (2006-9)

Het ABS is een belangrijk veiligheidssysteem. Eventuele storingen moeten kenbaar worden gemaakt door het oplichten van een lampje op het dashboard. Het systeem schakelt zich in een dergelijke situatie zelf buiten werking. Zo zou het moeten. Mijn ervaring met een Hyundai Accent, bouwjaar 2000, is anders. Daar trad het systeem tijdens een normale beremming bij lage snelheid in werking zonder dat er sprake was van blokkerende wielen. Onderzoek leerde dat de getande ringen die op de aandrijfassen zijn gemonteerd zowel links als rechts waren gebroken. Door de breuk kreeg het ABS-systeem een onregelmatig signaal binnen, wat de regelcomputer ‘vertaalde’ als een blokkerend wiel waarna het ABS werd ingeschakeld.
Dit had mijns inziens nooit mogen gebeuren. Bij zo’n storing moet de bestuurder via een lampje gewaarschuwd worden en het ABS automatisch buiten werking worden gesteld.
Wie is aansprakelijk voor de herstelkosten en moet er een terugroepactie door de importeur worden georganiseerd? Het gaat immers om de veiligheid!

Navraag bij de importeur heeft geleerd dat dit mankement slechts sporadisch voorkomt. Onderzoek naar aanleiding van uw vraag toonde aan dat de oorzaak gezocht moet worden in corrosie tussen ring en aandrijfas. Hierdoor ontstaat er spanning en knapt na verloop van tijd de ring. De corrosie ontstaat vooral als de anti-corrosie controle, zoals aangegeven in het instructieboek, niet goed wordt opgevolgd. Het remsysteem als zodanig blijft overigens werken met of zonder ABS-werking.

Voor wat betreft de herstelkosten adviseren wij u contact op te nemen met de dealer die de reparatie heeft uitgevoerd. Belangrijk in dezen is namelijk de mate van onderhoud aan de auto. Op voorhand voegt de importeur er wel aan toe dat er geen sprake kan zijn van garantievergoeding. Wel is het mogelijk dat, als aan alle voorwaarden is voldaan, er een coulance wordt toegepast.

Voor een terugroepactie ziet Hyundai geen aanleiding, het euvel komt daarvoor te sporadisch voor.

Reageer op dit artikel