artikel

Pas op met Biodiesel! (2006-6)

Techniek

Pas op met Biodiesel! (2006-6)

In een aantal landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en Zweden is het mogelijk om Biodiesel te tanken. Het is vaak beduidend goedkoper dan ‘gewone’ diesel. De verleiding is daarom groot om deze brandstof te tanken. Wat kan er technisch misgaan bij motoren waarvan de autofabrikant aangeeft dat ze niet geschikt zijn voor Biodiesel? Loop je dit gevaar al na één of enkele tankvullingen? Je zou overigens mogen verwachten dat alle moderne diesels geschikt zijn voor dergelijke milieuvriendelijke brandstoffen. Toch is dat niet het geval. Wat is de reden dat sommige autofabrikanten de motoren hier niet op afstemmen? Komt er mogelijk een wetgeving die autofabrikanten verplicht om de motoren geschikt te maken voor Biodiesel?

Eerst even duidelijk stellen dat er puur plantaardige olie (PPO) bestaat en Biodiesel. PPO heeft behalve het persen geen bewerking ondergaan, Biodiesel wel en wordt daarom ook wel aangeduid met FAME. Deze letters staan voor Fatty Acid Methyl Esters ofwel vetzure methylesters. Tot deze groep brandstoffen behoort RME, dat staat voor Rapeseed Methyl Ester, in het Nederlands koolzaadmethylester.

Biodiesel als motorbrandstof moet voldoen aan de EN 14214-norm. Minerale motorbrandstoffen voor dieselmotoren dienen te voldoen aan de EN 590-norm. Mengsels van beiden worden aangeduid met B5, 20 of 100, de getallen slaan op het percentage Biodiesel. Als de automobiel- of truckfabrikant het gebruik van zo’n brandstof toestaat, is dat vermeld in het instructieboekje en/of bij de tankdop.

De fabrikanten van inspuitsystemen (Delphi, Stanadyne Siemens VDO, Denso en Bosch) zijn verenigd in de Joint Fuel Injection Equipment Manufacturers groep. Er zijn van die kant duidelijke waarschuwingen geuit tegen het gebruik van PPO’s en FAME’s. Als de inspuitapparatuur is aangepast en de autofabrikant geen bezwaar heeft, is een beperkt gebruik van FAME ofwel Biodiesel volgens de genoemde norm toegestaan. De autofabrikanten die behoren tot de Alliance of Automobile Manufacturers zijn eveneens heel bezorgd over de invoering van plantaardige brandstoffen, vooral als ze puur dus niet bewerkt zijn.

Lekkage en oxidatie

Wat kan er technisch misgaan bij het gebruik van Biodiesel in voertuigen die daarvoor geen vrijgave hebben? Alle afdichtingen in het brandstofsysteem kunnen in meer of mindere mate gaan lekken. Biodiesel veroudert veel sneller dan minerale dieselolie, al na twee maanden bereikt de veroudering het punt dat er zuren en methanol vrijkomen. Daardoor zal er oxidatie in het systeem ontstaan, herkenbaar aan een bruine aanslag op alle metaaldelen.

Biodiesel trekt water aan hetgeen de roest- en corrosievorming versterkt. Bij toepassing van meer dan 5% Biodiesel in minerale dieselolie neemt de kans op polymerisatie toe. Dat wil zeggen: er vormen zich lange molecuulketens die lakvorming veroorzaken, vooral op warme plaatsen zoals verstuivernaalden. Door glycerine-afzettingen vervuilt het inspuitsysteem nog meer, zelfs in de verbrandingskamer ontstaan ongewenste afzettingen.

Hoewel er na één keer tanken van Biodiesel niet meteen een probleem hoeft te ontstaan, kan een probleem op de langere termijn niet worden uitgesloten als de autofabrikant gebruik van Biodiesel niet toestaat. Het geschikt maken van het complete brandstofsysteem van tankdop tot en met de verstuivers is een kostbare zaak. Milieutechnisch is Biodiesel niet nodig om aan de gestelde milieueisen te voldoen. Dat in Duitsland Biodiesel goedkoper is door belastingtechnische maatregelen wil nog niet zeggen dat alle technische problemen zijn opgelost. De fabrikanten van kachels voor huisverwarming en autoverwarmingen staan het gebruik van Biodiesel niet toe, dat wijst dus eveneens op bepaalde ernstige bezwaren. Het is evenmin duidelijk hoe het roetfilter reageert op het gebruik van Biodiesel. Vandaar het ontbreken van goedkeuringen voor het gebruik ervan.

Bijmengen

Wat we wel zien, is dat er een Europese verplichting van kracht wordt om een bepaald percentage Biodiesel op te nemen in de minerale dieselolie. Deze brandstof blijft voldoen aan de EN 590-norm en is dus bruikbaar voor alle dieselmotoren. Op dit moment voegen tal van brandstofleveranciers al ongeveer 5% Biodiesel toe. Of het echter zover komt dat de auto- en truckfabrikanten verplicht zullen worden hun motoren op 100% Biodiesel te laten draaien, is maar de vraag. De autofabrikanten en brandstofleveranciers zien meer in synthetische brandstoffen hetzij op basis van aardgas (GTL) of bioafval (BTL).

(Met dank aan BMW, BP en Diesel Büchli).

Reageer op dit artikel