artikel

Verkeerd getankt, benzine in dieselmotor

Techniek

Minimaal één keer in de week worden we als hulpdienst geconfronteerd met een ‘fouttanker’. Meestal is er benzine getankt met een dieselauto. Soms gaat het om enkele liters benzine, maar soms is de complete tank met verkeerde brandstof gevuld. Wordt de tankfout tijdig ontdekt, dan kunnen we meestal de verkeerde brandstof afzuigen. Daarna vullen we de tank met schone diesel, pompen de motor goed rond, waarna de motor ‘veilig’ gestart kan worden.

Verkeerd getankt, benzine in dieselmotor

Vaak ontdekt de automobilist de tankfout nog tijdens het tanken. Er is dan sprake van een zekere verdunning van de dieselolie. Oudere dieselmotoren hebben weinig moeite met een benzine-diesel verhouding tot 10%. Vroeger was het immers gebruikelijk om in de winter de dieselolie met 10% benzine te mengen tegen het zogenaamde ‘vlokken’.

Maar hoe zit dat met moderne common-rail dieselmotoren? Zijn deze ook bestand tegen een zekere brandstofverdunning? Kan er nog mee gereden worden en wat is dan de maximale mengverhouding? Zijn er nog oplossingen om de brandstof alsnog geschikt te maken door bijvoorbeeld motorolie toe te voegen?

Na bouwjaar 1996

Eigenlijk moet je zeggen: bij geen enkele dieselauto met een bouwjaar na 1996 mag er gereden worden met benzine in de dieselolie. Vanaf ongeveer die tijd is de inspuitdruk aanzienlijk verhoogd. Daardoor is met name de hogedrukpomp kwetsbaarder.

Om precies te zijn: de smeerfilm wordt door de benzine te dun om metaal op metaal contact te voorkomen. De eerste common-rail systemen werkten met 1350 bar als hoogste druk, deze druk werd onder alle condities opgewekt. De nieuwe CR-systemen hebben een veel hogere druk (tot 1800 bar) maar deze druk wordt alleen bereikt onder bepaalde omstandigheden.

Afrader

Toch is het absoluut af te raden een motor te laten draaien met benzine in de dieselolie. Het brandstofsysteem moet afgetapt, gespoeld en voorzien worden van een nieuw brandstoffilter. Hoe meer benzine er bij de dieselolie is getankt en hoe langer de motor heeft gedraaid, des te nuttiger is het advies om na ongeveer 1000 km het brandstoffilter te vervangen. Het oude filter moet worden opengemaakt om na te gaan of er extreem fijn magnetisch materiaal in zit. Dat is dan afkomstig van de hogedrukpomp en wijst op ernstige slijtage. Tijdig vervangen voorkomt veel problemen. Neem het fouttanken serieus.

De van benzine voorziene dieselolie moet terug naar de raffinaderij, er kan niets aan worden toegevoegd om de brandstof weer geschikt te maken. Motorolie bevat teveel additieven die de verstuiver en de verbrandingskamer vervuilen. Bovendien kan de motor gaan roken. Eenvoudigweg gezegd voldoet de brandstof niet meer aan de EN 590-norm en is dus niet meer geschikt voor gebruik in dieselmotoren.

Lees meer

Lees hier meer over dieselmotoren.

Reageer op dit artikel