artikel

Gehoorschade door exploderende airbags? (2006-3)

Techniek

Gehoorschade door exploderende airbags? (2006-3)

Bij de introductie van de stuurwielairbag werd destijds gewaarschuwd voor gehoorbeschadiging bij het afgaan van de airbag. Nu heeft een auto wel zes tot tien airbags en is de drukgolf bij het ‘exploderen’ vele malen groter zou je denken. Toch lees je nooit meer iets over gehoorschade. Wordt dit met slimme techniek voorkomen, gaat het opblazen meer geleidelijk of kan de luchtdruk op één of andere manier ontsnappen?

Tot op zekere hoogte heeft u gelijk. Het is echter niet zo dat alle airbags die in de nieuwste auto’s zitten ooit tegelijk af zullen gaan. Een deel beschermt bij frontale aanrijdingen, een ander deel bij zijwaartse aanrijdingen. De regeleenheid meet niet alleen de grootte van de vertraging die bij een ernstige botsing optreedt, maar ook de richting daarvan en besluit op basis van deze meting welke airbags geactiveerd moeten worden. Niettemin kunnen dan altijd nog twee of drie airbags tegelijk of vrijwel tegelijk afgaan.

We staken ons licht op bij Genius (www.airbags.nl), een jong bedrijf dat richt op non-destructief testen van airbags, mede om te beoordelen of airbags uit een gebruikte (schade)auto nog geschikt zijn voor hergebruik. Het blijkt dat maar enkele procenten van de inzittenden die aan het ‘klappen’ van airbags zijn blootgesteld daar een permanente beschadiging aan het gehoor van overhoudt. Tot op heden heeft dat niet geleid tot een hierop gerichte aanpassing in het opblaassysteem, maar er wordt wel op gestudeerd of hier iets aan te doen is.

Ook airbagfabrikant Autoliv beaamt dat de vele airbags in een moderne auto nooit tegelijk af gaan, dus de drukgolf is minder groot dan gedacht. Bovendien is een auto niet ‘luchtdicht’. De ontstane druk ontwijkt via ventilatie-openingen en kieren langs portieren en ruiten. Doorgaans valt de schade aan het gehoor mee, omdat de gehoorbelasting maar van zeer korte duur is. De inzittenden herinneren zich meestal niets van de ‘knal’.

Het probleem blijft dat in slechts 30 milliseconden, met name voor de bestuurders- en passagiersairbag met grote inhoud, een flinke gaswolk gegenereerd moet worden om de airbag bliksemsnel op te blazen. Geleidelijker opblazen, zoals u suggereert, is gezien de beschikbare tijd nauwelijks mogelijk. Wat iets helpt is de tweefasenontsteking die in opkomst is, waarbij gemeten wordt hoe groot en zwaar inzittenden zijn en hoe dicht ze bij het dashboard zitten. Zo mogelijk wordt dan voor lichte inzittenden die dicht bij het dashboard zitten een kleiner gasvolume gegenereerd. In de nieuwe Mercedes S-klasse gaan zelfs automatisch de zijramen op een kier na een botsing waarbij airbags zijn afgegaan. Dat dient echter niet om de drukgolf van de gasgeneratoren te dempen, maar om achteraf het gas uit het interieur te laten ontsnappen. Grosso modo staat echter voorop dat je aan een forse botsing mét airbags altijd nog beter oorpijn kan overhouden, dan zonder airbags een ingedrukte voorgevel.

Reageer op dit artikel