artikel

Banden vullen met stikstof (2006-3)

Techniek

Banden vullen met stikstof (2006-3)

De laatste tijd is het vullen van autobanden met stikstof erg populair. Als ik goed geïnformeerd ben, is de uitzettingscoëfficiënt van stikstof anders dan van ‘gewone lucht’. De voorgeschreven bandenspanning geldt voor koude toestand. Dat zou betekenen dat in warme toestand (rijcondities) een met stikstof gevulde band een andere bandenspanning heeft dan een met lucht gevulde band, terwijl ze koud gemeten dezelfde spanning hebben. Klopt deze redenering, en hoeveel wijkt de warme spanning dan concreet af? Is het belangrijk om de koude spanning te corrigeren bij het vullen met stikstof?

Over stikstof als bandenvulling is veel te doen en doen nogal wat indianenverhalen de ronde. We legden ons oor eens te luister bij bandenfabrikant Vredestein. Die zegt er het volgende over:

Het vullen van banden met stikstof wordt gedaan om een aantal redenen:

● Stikstof diffundeert trager door rubber dan zuurstof (theoretisch een factor 2-3). Met 100 % stikstofvulling wordt dus getracht de banden langer op de gewenste spanning te houden.

● Stikstof is een inert gas en oxideert niet met oxidatiegevoelige materialen (zoals staal).

● Stikstofvulling is een droge vulling (geen waterdamp) wat zowel qua oxidatie als temperatuurbeheersing positief is.

Men moet zich echter realiseren dat lucht al voor 80% uit stikstof bestaat en dat het effect op spanningsverlies in de praktijk klein is. De druktoename als gevolg van optredende temperatuurverschillen is voor beide vullingen gelijk en men hoeft dus de banden gevuld met stikstof in koude toestand niet op een andere spanning te zetten dan de banden gevuld met lucht.

Gebruik van stikstofvulling wordt eigenlijk alleen gedaan bij gebruik in extreme condities (zoals vliegtuig- of racetoepassingen), waar vocht en zuurstof in combinatie met extreme temperaturen ongewenst is, in verband met oxidatie- en degradatieverschijnselen.

Voor personenautobanden is het gebruik van stikstof niet nodig. De kwaliteit en oxidatiebestendigheid van moderne autobanden en velgen is ruim voldoende voor normale luchtvulling. Onafhankelijk van het type vulling is regelmatige controle van de bandenspanning aan te bevelen, zelfs noodzakelijk en ook bij luchtvulling kan en moet zorg gedragen worden voor een droge vulling.

Reageer op dit artikel