artikel

Ontstekingstijdstip en hightech brandstof (2005-9)

Techniek

Met veel interesse heb ik uw artikel over high tech brandstoffen gelezen.
Nu is mij één ding na al die jaren nog niet helemaal duidelijk. Er wordt altijd gesproken over het ontstekingstijdstip vervroegen om meer vermogen uit een ottomotor te halen. Mij is altijd duidelijk gemaakt dat als je het mengsel verbetert, door bijvoorbeeld een hoogwaardiger benzine, de verbranding sneller verloopt. Waardoor hij dus ook eerder is afgelopen. Als je de motor dus optimaliseert (lees: mengselvorming enz.) kan het ontstekingstijdstip ook weer wat later en dit geeft nog weer wat extra vermogen. Als de verbranding eerder afgelopen is kan het ook zo zijn dat de zuiger het BDP nog niet goed gepasseerd is en de zuiger dus niet met de volledige kracht naar beneden wordt gedrukt!
Nu weet ik dat deze theorie niet klopt, maar wilt u mij dit nog eens uitleggen?

Een ottomotor levert bij vollast het hoogste verbrandingsrendement als de topdruk ongeveer bij 10 graden na het Bovenste Dode Punt (BDP) valt. Bij deellast ligt dat anders omdat de warmteverliezen hoger zijn en de compressie-einddruk lager is. Dat laatste komt uiteraard doordat de gasklep (of inlaatklep bij BMW) de hoeveelheid lucht in de cilinder beperkt.

Bij vollast lopen we bij benzine met een te laag octaangetal aan tegen de zogenaamde klopgrens, dat wil zeggen dat er bij een bepaalde compressieverhouding en een bepaalde lucht-brandstofverhouding (10% te rijk) een ontstekingstijdstip is waarbij er een spontane ontbranding van het nog niet verbrande mengsel optreedt. Met behulp van een klopsensor wordt motorschade voorkomen terwijl er toch zo dicht mogelijk bij de klopgrens wordt gedraaid.

Als we het octaangetal (de maat voor de klopvastheid) verhogen, zal er geen detoneren meer optreden, ook niet als de ontsteking zeer ver vervroegd wordt. Zoals u beschrijft, zal de motor dan niet meer, maar juist minder vermogen geven omdat de zuiger wordt afgeremd door de verbranding met een topdruk die te dichtbij of voor het BDP ligt.

Waar het bij de high tech brandstoffen om gaat, is het op gang komen van de verbranding. Er zit in de brandstof een component die het mengsel sneller aansteekt dan met ‘gewone’ brandstof het geval is. Dat heeft hetzelfde effect als het vervroegen van het ontstekingstijdstip met enkele graden. Daarbij blijf je binnen de fabriekstolerantie terwijl er toch iets meer vermogen wordt ontwikkeld. De hoogoctaan benzine voorkomt dat de klopsensor in actie komt. Dat is de reden dat zo’n high tech benzine werkt: vele moderne motoren zijn zo hoog gecomprimeerd om het verbruik bij deellast te verlagen dat ze een klopsensor nodig hebben om detoneren bij vollast te voorkomen. In feite staat de ontsteking dan te laat.

Reageer op dit artikel