artikel

Regulier onderhoud aircosysteem (2005-7/8)

Techniek

Nu we regelmatig in de werkplaats geconfronteerd worden met service aan aircosystemen, heb ik een aantal vragen met betrekking tot het regulier onderhoud. Soms wordt voorgeschreven om de installatie ieder jaar te controleren, andere autofabrikanten schrijven twee of zelfs vier jaar voor. Wat is waar en wat moet er gecontroleerd worden, want ook op dat punt zijn de fabrikanten niet eenduidig.
Wat zijn precies de gevolgen wanneer een klant door blijft rijden met te weinig koudemiddel in zijn installatie, heeft dat gevolgen voor de smering? Is het belangrijk om altijd de voorgeschreven compressorolie te gebruiken of volstaat een universele oliesoort?

U geeft zelf al aan dat er bij de automobielfabrikanten nogal wat onduidelijkheid heerst omtrent het onderhoud aan het aircosysteem. Wij pleiten ervoor om de airco bij iedere grote beurt aandacht te geven. Een uitwendige controle vraagt niet veel tijd en kan al veel informatie geven over de werking. Schoonmaken of vernieuwen van de onderdelen zoals het interieur- of pollenfilter, de condensor en de eventueel aanwezige temperatuursensoren horen in iedere jaarlijkse beurt, evenals het controleren van de waterafvoer van de paravan en de condenswaterafvoer van de aircoverdamper.

De filter/droger heeft volgens de kenners een levensduur van twee tot vier jaar. Ons inziens zou het verstandig zijn om iedere twee jaar de inhoud van de installatie leeg te halen en te recyclen. Het vullen met de juiste hoeveelheid koudemiddel en olie is mede een waarborg voor een storingsvrije werking. Want inderdaad, zoals u stelt, het in bedrijf houden van een installatie met te weinig olie in het systeem leidt tot schade aan de compressor. Met te weinig koudemiddel koelt de installatie bovendien niet naar behoren en dat is duidelijk merkbaar voor de klant. Iedere installatie lekt overigens wel iets koudemiddel.

Over uw opmerking over de te gebruiken compressorolie kunnen we kort zijn: gebruik altijd de voorgeschreven compressorolie. Ontbreekt de juiste informatie wendt u dan tot de specialist en vraag deze welke soort te gebruiken. Want schades aan de compressor zijn heel vervelend, het levert de klant een gepeperde rekening op. Bovendien kost het vervangen van een defecte compressor erg veel tijd. De installatie moet inwendig zorgvuldig worden gespoeld om deze schoon te krijgen en vervolgschades (garantieclaims!) te voorkomen.

Reageer op dit artikel