artikel

Olieverdunning bij motoren met roetfilter (2005-7/8)

Techniek

Om het roetfilter te regenereren is het nodig de uitlaatgastemperatuur te verhogen. Volgens sommige technici heeft het inspuiten van brandstof in de arbeidsslag, vlak voordat de uitlaatkleppen openen, brandstofverdunning van de smeerolie tot gevolg. Is dat zo?

Het na-inspuiten van brandstof verhoogt inderdaad de uitlaatgastemperatuur. Naarmate het regenereren plaatsvindt bij een lagere motorbelasting, zal er meer brandstof nodig zijn om de vereiste temperatuur van minstens 550 °C te halen.

Zeker bij stationair draaien is er een flinke hoeveelheid brandstof nodig. Omdat ook nog de druk in de verbrandingskamer laag is, is de kans groot dat er brandstof in meer of minder verbrande vorm in de oliefilm op de cilinderwand terechtkomt. Dat zal leiden tot brandstofverdunning en olievervuiling. Er zijn dieselmotorfabrikanten die om deze reden een SAE XW-40 olie voorschrijven.

Er zijn echter ook fabrikanten die zich kennelijk niet druk maken over dit fenomeen en een SAE XW-30 olie adviseren. Zij gebruiken katalytische roetfilters die tot een lagere uitlaatgastemperatuur continu regenereren. Alleen bij langdurig aanhoudende lage belastingen zal het thermisch regenereren nodig zijn en dat heeft dan een geringe invloed op de olieverdunning. Enkele fabrikanten weten de na-inspuiting zelfs zodanig te beperken dat van brandstofverdunning nauwelijks sprake is.

Om risico’s te vermijden raden we aan om zeker bij dieselmotoren met roetfilter de voorgeschreven verversingstermijn in acht te nemen!

Reageer op dit artikel