artikel

Water in de dieselolie schadelijk voor de motor? (2005-03)

Techniek

Ik zou graag willen weten of een kleine hoeveelheid water in dieselolie binnen korte tijd schade aan verstuivers kan veroorzaken. Het gaat om een common rail diesel van 1999 met 114.000 kilometers op de teller. De hogedrukpomp bleek niet beschadigd. Twee verstuivers zaten zeer vast in de cilinderkop.
Er werd een monster uit de tank genomen en ter analyse aangeboden. Er bleek 170 milligram water per kilogram brandstof aanwezig te zijn en het vlampunt bedroeg 63,5°C.

Dieselolie die aan de EN590-norm voldoet (zoals voorgeschreven), mag tot 200 ppm water bevatten. Dat komt neer op 200 mg water per kg dieselolie. Boven deze waarde ontstaat er ‘vrij water’. Uit de analyse blijkt dat er 170 mg/kg water in de brandstof is aangetroffen. Deze waarde ligt binnen de limiet.

Uit de analyse blijkt verder dat het vlampunt 63,5°C bedraagt. Voor EN590 dieselolie is een waarde >55°C voorgeschreven, dus is er ook op dit punt niets ongewoons.

Als er vrij water in het brandstofsysteem terechtkomt, is de hogedrukpomp vrijwel altijd het eerste ‘slachtoffer’. Meestal ontstaan er smeertechnische problemen, op iets langere termijn gaat corrosie een rol spelen. Ook de drukregelklep kan defect raken, deze behoort dan ook te worden gecontroleerd.

Als het water toch de verstuivers heeft bereikt, kan de verstuivernaald blijven hangen of het water gaat over in stoom. In beide gevallen heeft dat gevolgen voor het draaien van de motor. Het kan zijn dat daardoor de motor is afgeslagen.

Er is speciaalgereedschap nodig om de verstuivers onbeschadigd van buitenaf uit te bouwen. Het demonteren gaat soms zo moeilijk dat de verstuivers alleen na het demonteren van de cilinderkop van binnenuit kunnen worden verwijderd.

Vaak worden de verstuivers zodanig beschadigd dat niet meer is na te gaan wat de oorzaak van het stilvallen echt is geweest. Uw opmerking over het opvangen van het water door het brandstoffilter en de waterafscheider is juist. Inspectie van deze onderdelen moet nadere aanwijzingen geven. Bedenk wel dat er brandstof retour gaat naar de tank. Het is mede daarom raadzaam na te gaan of er vrij water in de tank zit. Uiteraard verzamelt het water zich op het laagste punt.

Conclusie: Zo goed als zeker is water niet de oorzaak van het stilvallen.

Reageer op dit artikel