artikel

De functie van de tweede lambdasensor (2005-02)

Techniek

In sommige uitlaatsystemen worden twee lambdasondes gebruikt. Kunt u uitleggen wat hier de reden van is en hoe dit emissiesysteem werkt?

Dubbele lambdasensoren treffen we aan als onderdeel van het (E)OBD-systeem sinds de invoering van de Euro 3-emissie-eisen in 2000. De controle op de goede werking van een geregelde driewegkatalysator wordt gedaan door middel van twee lambdasensoren, één voor en één na de katalysator. In feite gaat het om het vaststellen of de katalysator nog in staat is voldoende zuurstof op te slaan. De zuurstof ontstaat tijdens het draaien op een arm mengsel en is nodig om HC en CO om te zetten in H2O en CO2. Zodra het mengsel rijk wordt afgesteld, reduceert NOx tot N2 en O2. Dit ‘spel’ van rijk en arm wordt met een bepaalde frequentie herhaald binnen een bandbreedte van ± 1% boven en onder lambda = 1.

Is de katalysator in goede staat, dan zal er een vrijwel constante hoeveelheid zuurstof uit de katalysator komen. Er is dan een (zeer) geringe variatie van het signaal van de controlesensor. Naarmate de katalysator ‘veroudert’, lukt het opnemen van de zuurstof steeds slechter met als gevolg dat het signaal van de controlesensor steeds grotere variaties gaat vertonen. De ECU verwerkt de signalen van de beide lambdasensoren en berekent de tijd waarover de beide sensoren een arm en een rijk mengsel hebben vastgesteld. De verhouding tussen de signaalduur van de sensoren voor en na de katalysator is een maat voor de toestand van de katalysator. De controle vindt alleen plaats onder bepaalde omstandigheden, in het algemeen bij een constante rijsnelheid en een op werktemperatuur zijnde motor en katalysator.

(Met dank aan BMW Nederland)

Reageer op dit artikel