artikel

Speling meten van fuseekogels (2004-12)

Techniek

In de september-editie werd in de rubriek ‘Geachte redactie’ aandacht besteed aan het juist meten van de fuseekogelspeling tijdens de APK. Uitgelegd werd dat de wijze van meten afhangt van de wielgeleidingsconstructie. Bij een auto met McPherson-veerpoten moet men anders te werk gaan dan bij een auto met schroefveren. Het hoe en waarom is me echter nog niet geheel duidelijk, vooral het al of niet belast zijn van de draagarm. Wilt u er nog wat dieper op in gaan?

Bij een auto die niet voorzien is van een McPherson-veerpoot, dus wel van schroefveren of van torsieveren, zorgt de veerkracht (van schroef- of torsieveer) er voor dat de fuseekogel in de draagarm wordt gedrukt.

Bij een auto die is uitgerust met McPherson-veerpoten is de veer bovenin de poot gemonteerd; onderin ondersteund door een aan de poot gelaste veerschotel. Deze veer staat niet in direct contact met de draagarm. De draagarm is niet belast.

Als bij de auto met schroef- of torsieveer de draagarm wordt ondersteund, komt de fuseekogel netjes zonder spanning in de daarvoor bestemde kom te liggen. De draagarm wordt dus belast. Met de welbekende methodes kan vervolgens de fuseekogelspeling worden gemeten.

Bij de auto met McPherson-veerpoten moet de fuseekogel ook spanningsloos in de kom geplaatst worden. De veer (die immers bovenin de poot is gemonteerd en zich afsteunt in een aan de veerpoot gelaste veerschotel en niet op de draagarm) zal er niet voor zorgen dat de fuseekogel zonder spanning in de kom gedrukt wordt. Om toch bij een auto met McPherson-veerpoten eenzelfde uitgangspositie te verkrijgen als bij een auto waarbij de veerkracht ervoor zorgt dat de fuseekogel spanningsloos in de kom zakt, zetten we een dergelijke auto in de rijstand. Dat betekent dat de normaalkracht van de wielen (door de massa van de auto) er voor zorgt dat de fusee zich naar boven wil bewegen, hetgeen erin resulteert dat de fuseekogel in de kom van de draagarm valt. Ook hier wordt de draagarm belast. De spanning is er af en de fuseekogelspeling kan worden gemeten.

Nog even resumerend:

1. Bij een auto niet voorzien van McPherson-veerpoten zorgt de veer (schroef of torsie) voor het in de kom drukken van de fuseekogel. Draagarm (niet de auto) ondersteunen en de fuseekogelspeling meten.

2. Bij een auto met McPherson-veerpoot: de draagarm heeft geen invloed op het al of niet spanningsloos zijn van de fuseekogel in de kom (er wordt geen veerkracht uitgeoefend op de draagarm). De fuseekogel kan alleen spanningsloos in de kom gedrukt worden door het wiel te ondersteunen en dus de auto in de rijstand te zetten (dus op de platen van de voorgeschreven vierkoloms brug).<>

Reageer op dit artikel