artikel

Fuseekogels onterecht afgekeurd (2004-09)

Techniek

Al geruime tijd ben ik in het bezit van een BMW 320i van het bouwjaar 1994. Er staat inmiddels zo’n 95.000 km op de teller. De jaarlijkse APK vormt voor deze auto steeds weer een struikelblok in die zin dat deze afgekeurd wordt op speling op de fuseekogels, zowel links als rechts en dat om de ongeveer 15.000 km. Volgens mij zitten deze fuseekogels opgesloten in een rubberen omhulsel om een zekere mate van demping in de ophanging te verkrijgen. Ik weet dat de kans groot is dat een APK-keurmeester de speling in het rubber meet. Gezien de eerder genoemde 15.000 km lijkt het mij onmogelijk dat de fuseekogels al versleten zijn. Het betreffende autobedrijf vertelde dat ze ‘bakken vol afkeur’ hebben. Mijn vraag is dan ook of garagehouders wel in staat zijn deze fuseekogels objectief te keuren en wat de juiste methode is.

Bij het feit dat de fuseekogels van uw BMW niet langer dan 15.000 km zouden meegaan zet u heel terecht een vraagteken. Ook wij hebben even rondgevraagd en de eerste opmerking van een ervaren keurmeester is dan: ‘Ja, dan meten ze op het rubber!’. Natuurlijk is er een goede meetmethode, die mede afhankelijk is van het type wielophanging.

In de Keuringseisen APK staat vermeld dat fuseepennen, -lageringen, -bussen en –kogels alsmede de overige draaipunten van de wielophanging niet te veel speling mogen vertonen. Deze speling mag tevens niet hoorbaar of voelbaar zijn. In de Regeling Permanente Eisen staat omschreven wat ‘niet te veel speling’ omvat. Dat is naast de van fabriekswege ‘ingebouwde’ oorspronkelijke speling (eventueel opgevuld met rubber), de speling ten gevolge van slijtage. Zowel in axiale als in radiale richting mag die niet meer dan 1,0 mm bedragen.

Het meten bij een auto die niet voorzien is van een MacPherson-veerpoot (en dus een andere wielgeleidingsconstructie heeft) gebeurt door de draagarm (en niet de auto zelf) te ondersteunen. De fuseekogel zakt dan in de kom, waardoor er geen spanning meer op staat. Vervolgens kan de speling met een bandenlichter worden gemeten door deze in de rand van de velg en onder de draagarm te plaatsen of deze tussen de draagarm en het fuseestuk te zetten.

Bij een auto met een MacPherson-wielophanging, zoals de BMW 320i, wordt de draagarm niet belast. Er staat dan ook geen spanning op de fuseekogel. Daarom is het bij auto’s met die constructie van belang dat de meting wordt verricht in de rijstand. Dat wil zeggen dat de wielen op de rijplaten van de brug of op een put worden geplaatst. Het is dus in beide gevallen van belang dat de draagarm wordt belast. Eventuele ‘constructieve’ speling op de fuseekogel wordt dan weggedrukt en de speling ten gevolge van slijtage wordt gemeten.

Reageer op dit artikel