artikel

Toekomst voor variabele compressie? (2004-07/08)

Techniek

Er zijn inmiddels diverse motoren op de markt met ‘motorvariabelen’ zoals kleptiming, waterpomp en oliepomp maar over variabele compressie lees ik weinig meer. Zijn er op dit gebied nog ontwikkelingen gaande?

Het is al weer enkele jaren geleden dat er in AMT aandacht is besteed aan motoren met een variabele compressieverhouding. Dat was in nummer 2 van 2002.

De eisen die aan zo’n motor worden gesteld, zijn talrijk:

● De verbrandingskamervorm moet gunstig blijven.

● Het verstellen van de compressieverhouding mag niet teveel vermogen kosten.

● De verstelling mag niet te gecompliceerd zijn.

● Er mag niet teveel extra ruimte nodig zijn.

● De balancering moet in orde zijn.

● Het gewicht mag niet teveel toenemen.

Er is nog geen systeem dat aan al deze eisen voldoet. Als dat er komt, is de hamvraag: wat kost het?

Om hetzelfde doel te bereiken, namelijk brandstofbesparing bij deellast, is het uitschakelen van cilinders een gunstig alternatief. Vooral bij motoren met een hoog vermogen en veel cilinders biedt het uitschakelen mogelijkheden. Er zijn dan voldoende cilinders over om de motor rustig en trillingsvrij te doen draaien. Tot nu toe is het uitschakelen van cilinders echter geen doorslaand succes.

Wat wel goed gaat, is de keus van een hoge compressieverhouding en het verstellen van beide nokkenassen om hun lengte-as al dan niet met verstelbare kleppentijden. Na Honda en Toyota heeft ook Porsche zo’n systeem terwijl BMW volledig ‘varieert’.

Verlies bij dit alles niet uit het oog dat het veel autofabrikanten in de eerste plaats te doen is om een laag verbruik over de Europese rijcyclus. Het praktijkverbruik vinden ze helaas minder belangrijk.

Reageer op dit artikel