artikel

ASR op de rollenremtestbank (2004-07/08)

Techniek

Eerder ging AMT al in op het testen van de remmen van een auto met vierwielaandrijving op een rollenremtestbank. De bedoeling is de beide wielen in tegengestelde richting te laten draaien. Maar hoe zit het met de invloed van een ASR-systeem? Mij is bij sommige auto’s met ASR opgevallen dat wanneer je een wiel opkrikt en het voorwiel ronddraait, dit wiel meteen door een remingreep wordt stilgezet (wanneer tenminste het contact aan staat). Bij het uitvoeren van een remtest op een rollenremtestbank (ook met contact aan) verwacht ik bij het tegengesteld aandrijven van de wielen eveneens een spontane remingreep. Of zie ik dit verkeerd?

Wij legden uw vraag voor aan de specialisten van Van Leeuwen Test Systems. Zij gaven ons de volgende visie:

Het gaat hier om een ASR-systeem dat per as een snelheidsverschil van de wielen corrigeert door een remingreep op het snelst draaiende wiel. Hierdoor zal er koppel overblijven om weg te kunnen rijden op het langzaamst draaiende of stilstaande wiel. Een dergelijk ASR-systeem werkt dus bij zeer lage snelheden en wordt daardoor actief op een rollenremtestbank. Dit in tegenstelling tot ABS. Om een ABS-systeem te activeren moet de snelheid hoger liggen dan de testsnelheid van de gangbare rollenremtestbanken. Zou de testsnelheid voldoende hoog zijn om het ABS te activeren, dan volgt er alleen een foutmelding omdat niet alle wielen draaien.

Een ASR-systeem zoals in de vraag genoemd, werkt in de regel met dezelfde wielpulssignalen als die voor het ABS worden gebruikt. Deze wielpulssignalen bestaan uit een eenvoudig blokgolfsignaal waarvan de frequentie oploopt met de wielsnelheid. Het signaal is draairichtingsonafhankelijk. Wordt een remmentest op een rollenremtestbank uitgevoerd waarbij de wielen tegengesteld draaien dan geldt het volgende. Het ASR-systeem is niet in staat om te herkennen dat één van de twee wielen van die as achteruit draait en zal daarom geen snelheidsverschil zien en niet ingrijpen. Een voorwaarde is hierbij wel dat het tijdsverschil tussen het inschakelen van de beide aandrijfmotoren van de rollenset niet te groot is. Normaliter worden de motoren kort na elkaar ingeschakeld om het krachtstroomnet niet te veel te belasten, maar bij het tegengesteld draaien van de aandrijfrollen moet er geen of een minimaal tijdsverschil zijn bij het inschakelen van de motoren. Anders zou het ASR-systeem toch nog (kort) kunnen ingrijpen. Er komen steeds meer verschillende ASR-systemen voor met verschillende benamingen en geïntegreerd met andere elektronisch gestuurde aandrijf-, rem- en wielophangingssystemen.

Veel van deze systemen kunnen door de bestuurder vanaf het dashboard worden uitgeschakeld. Zou het systeem uit de vraag niet per as maar geïntegreerd voor de beide aangedreven assen werken dan is het nodig het ASR-systeem uit te schakelen tijdens de test op een rollenremtestbank. Het snelheidsverschil tussen de wielen van de voor- en de achteras is dan wel reden voor het ASR-systeem om in te grijpen.”

Reageer op dit artikel