artikel

Te hoog oliepeil is schadelijk (2004-06)

Techniek

Ik heb een nieuwe motorfiets aangeschaft. De motor is met een te hoog oliepeil afgeleverd. Het peil stond bij controle tijdens de inrijperiode een centimeter boven het maximum niveau. Wat kunnen de gevolgen zijn van een te hoog oliepeil, is dit schadelijk en wie is er verantwoordelijk voor ontstane schade door dit euvel?

Om te beginnen moeten we weten of er bij koude of warme motor behoort te worden gepeild. Voorts is de stand van het voertuig (heel) belangrijk, een beetje scheefstand kan al een behoorlijke misaanwijzing opleveren.

Een te hoog oliepeil heeft bij sommige motoren vervelende gevolgen. Het olieverbruik kan hoog oplopen omdat de krukas te veel olie ‘opklopt’. Een hoog olieverbruik vervuilt de motor inwendig. Bij andere motoren komt het teveel aan olie via de carterventilatie in het inlaatsysteem terecht. Dat vervuilt het inlaatsysteem inclusief de inlaatkleppen. Het meest vervelend is dat dieselmotoren een teveel aan olie als brandstof beschouwen. Ze kunnen zelfs op hol slaan, met ernstige motorschade als gevolg.

Zolang het oliepeil te hoog is, is het raadzaam het toerental laag te houden. Dan is er weinig kans op ‘schuimkloppen’. Het hangt dan van het olieverbruik af of het teveel snel verdwenen is of niet. Verbruikt een motor weinig olie, dan is het verstandig iets olie af te zuigen of af te tappen.

Het is in ieder geval de verantwoording van degene die het peil heeft gecontroleerd om actie te ondernemen. In uw geval zal het verstandig zijn de dealer onmiddellijk van het te hoge niveau op de hoogte te brengen. Als die doorrijden geen bezwaar vindt, ligt de verantwoording voor het te hoge peil bij hem.

Reageer op dit artikel