artikel

Bepaling maximum trekgewicht (2004-02)

Techniek

Hoe wordt het ongeremde en geremde trekgewicht van een personenauto berekend? Soms kom je onverklaarbare opgaven tegen. Zo zijn een Peugeot 807 en Fiat Ulysse in principe dezelfde auto’s, maar in geval van de Peugeot wordt een trekgewicht van 1775 kg opgegeven en bij de Fiat ‘slechts’ 1300 kg. Waardoor ontstaat dit verschil?

De autofabrikant bepaalt het trekgewicht zowel aan de hand van berekeningen als van praktijktesten. De trekhaakfabrikant speelt hierbij ook een rol. Van groot belang is de warmteafvoer.

Zeker als er een koppelomvormer wordt gebruikt, moet het systeem voldoende capaciteit hebben. Vaak is echter de hellingtest doorslaggevend voor wat een gewone koppeling aankan.

De Europese wetgeving schrijft voor dat de combinatie tenminste vijf maal achtereen moeten kunnen wegrijden en stoppen op een helling van 12%. Er zijn autofabrikanten die zeven keer geweldig vinden, andere zijn pas bij tien of meer keer tevreden. De parkeerrem geeft soms onvoldoende houvast en liever dan het systeem aan te passen, kiest de autofabrikant voor een paar kilogram minder trekgewicht.

Misschien vindt de trekhaakfabrikant het welletjes omdat de belasting in zijn ogen een bepaalde grens nadert of overschrijdt.

Wat de fabrikanten die u noemt heeft bewogen zo’n groot verschil op te geven, blijft gissen.

Reageer op dit artikel