artikel

Remmen testen bij 4WD (2003-12)

Techniek

Het remmen testen van auto’s met vierwielaandrijving doen wij vaak op de weg in plaats van op de rollenremtestbank om technische schades te voorkomen. Volgens mij is dit probleem te omzeilen door de wielen die niet in de rollen staan op losse rolelementen te plaatsen zodat deze vrij kunnen draaien. Is dit inderdaad de oplossing en zo ja waarom wordt zoiets dan niet op de markt gebracht?

Wij legden ons oor te luisteren bij de specialist op dit gebied: Van Leeuwen Test Systems. Zij vertelden ons het volgende:

“Uw suggestie zal voor bepaalde soorten vierwielaandrijving het testen van de remmen met een standaard rollenremtestbank mogelijk maken. Er moet dan echter met enkele nadelen rekening worden gehouden.

Bij het testen van de remmen van een as zullen de remmen van de as die niet wordt getest ook worden geactiveerd. Tussen de beide assen is in veel gevallen een koppeling gemonteerd die een beperkt toerentalverschil toelaat voor het rijden op de verharde weg. Deze koppeling zal een gedeelte van de remkracht van de as die niet wordt getest doorgeven als remkracht aan de as die wel wordt getest. De hoeveelheid remkracht die wordt doorgegeven is afhankelijk van de ‘hardheid’ van deze koppeling. Op dezelfde manier wordt van de rolweerstand van de niet te testen as ook een gedeelte als remkracht aan de te testen as doorgegeven.

Dan is er nog een probleem. Tijdens de remkrachtmeting, vooral van de vooras, ontstaat er een aanzienlijke horizontale kracht die het voertuig in achterwaartse richting duwt. Bij een gangbare remmentest zorgt de meeremmende andere as er voor dat het voertuig op de rollen van de remmentestbank blijft staan. Bij het testen van de vooras is het vaak noodzakelijk om de op de achteras werkende handrem te gebruiken om te voorkomen dat het voertuig in achterwaartse richting uit de rollen remt. Staat nu de achteras op de vrijlooprollen dan zullen deze snel kantelen of over de vloer verschuiven.

De in de vraag genoemde rolelementen of vrijlooprollen zijn op de markt verkrijgbaar voor het gebruik in combinatie met tachograaftesters. Ons advies is echter; niet gebruiken voor een remmentest!

We noemden al dat de voorgestelde oplossing voor bepaalde soorten vierwielaandrijving het testen met een standaard rollenremtestbank mogelijk maken. Er is namelijk een bijzonder grote verscheidenheid in systemen van vierwielaandrijving. Daarbij komt nog dat op gelijke modellen voertuigen soms verschillende aandrijvingen geleverd worden afhankelijk van het land van bestemming.

Verreweg de meeste 4WD’s zijn echter te testen met een eenvoudige remmentestbankoptie. Deze bestaat uit het tegengesteld laten draaien van de rollensets. Het ene wiel van een as draait dus vooruit terwijl het andere wiel achteruit draait. Door de differentieelwerking zal de centrale aandrijfas van het differentieel (nagenoeg) stil staan. Uiteraard wordt alleen de remkracht gemeten van het wiel dat vooruit draait. Daarna draaien de rollensets weer tegengesteld maar nu met het andere wiel vooruit. De remkracht wordt dus wiel voor wiel gemeten. Door gebruik te maken van een pedaalkrachtmeter of remcilinderdrukmeter kan de remmentestbank het juiste remkrachtverschil bepalen; namelijk bij een pedaalkracht of luchtdruk die voor beide wielen gelijk is.

Er zijn enkele vierwielaandrijvingssystemen waarbij ook de bovenstaande optie niet is te gebruiken. Bijvoorbeeld bij aandrijfsystemen waarbij het toerental van de wielen wordt gemeten en waarbij bij een bepaald verschil de wielen van een as en soms ook de assen vast aan elkaar worden gekoppeld. Dit systeem past bijvoorbeeld Chrysler toe op voertuigen met het Quadra-Drive systeem. Hetzelfde is van toepassing op voertuigen met een volledig starre verbinding zoals sommige militaire voertuigen en aangedreven vrachtwagen tandemstellen zonder derde differentieel.”

Tot slot nog enkele raadgevingen:

Is niet precies bekend om welk type vierwielaandrijving het gaat raadpleeg dan de testinstructies van de voertuigfabrikant en volg deze.

Is de vierwielaandrijving uitschakelbaar (in het voertuig of onder de motorkap) schakel deze dan uit voordat met testen wordt begonnen. Er kan dan een remmentest worden uitgevoerd zoals bij een tweewielaangedreven voertuig.

Reageer op dit artikel