artikel

Kapotte waterpomp (2003-12)

Techniek

In de november-editie werd uitgebreid aandacht besteed aan distributietandriemen en -schades. Er werd niet gesproken over de gevolgen van een stukgelopen waterpomp die door de tandriem wordt aangedreven. Ook dat levert motorschade op. Wanneer moet een waterpomp die door een tandriem wordt aangedreven vervangen worden om dergelijke motorschades te voorkomen?

U heeft helemaal gelijk: ook het vastlopen van een waterpomp die door de distributietandriem wordt aangedreven kan een vervelende motorschade tot gevolg hebben. Helaas laat een dergelijk probleem zich meestal niet voorspellen. Komt het tot uitval, dan is dat jammer maar helaas. In een enkel geval openbaart een waterpompprobleem zich vroegtijdig door een overmatige geluidsproductie. Op tijd vervangen van de pomp kan dan vervolgschade voorkomen.

Reageer op dit artikel