artikel

Imponerende noodstop (2003-09)

Techniek

In AMT-6 wordt uitleg gegeven over de imponerende remvertraging van de Porsche 911 GT3. De verhandeling over vertraging en versnelling is prima, maar mijns inziens wordt de vraag niet beantwoord. De vraag was namelijk waarom een remvertraging groter kan zijn dan de gravitatieversnelling.
Het antwoord had moeten zijn, zoals jullie natuurlijk ook wel weten: Gravitatieversnelling is de versnelling van een voorwerp onder invloed van de zwaartekracht en die is op aarde 9,81 m/s^2. Dit heeft echter niets te maken met een versnelling of vertraging van een voertuig in een horizontaal vlak.

Zo eenvoudig is het nu ook weer niet, want de wrijvingscoëfficiënt wordt uitgedrukt als een verhouding tussen twee krachten, een verticale en een horizontale. Aangezien kracht = massa x versnelling wordt de versnelling geïntroduceerd als grootheid: m = (m x a)/(m x g). Aangezien de massa links en rechts gelijk is kunnen we dit terugbrengen tot m = a/g. Dat wil zeggen dat a = (m x g) ofwel de horizontale versnelling (de acceleratie) mede bepaald wordt door de gravitatieversnelling.

Reageer op dit artikel