artikel

CCA zegt niets zonder norm, betrouwbaar accu’s testen (2003-03)

Techniek

Als student aan de PTH te Eindhoven heb ik stage gelopen bij een Volvo-dealer. Daar kwam het testen van accu’s ter sprake. Bij het testen met de Volvo-accutester moet de gehanteerde norm (SAE, DIN) worden ingegeven. Bij een Volvo-accu staat de gebruikte norm op het etiket, bij accu’s van andere merken is dit niet altijd duidelijk aangegeven. Wat moet er bijvoorbeeld ingevoerd worden wanneer er helemaal geen norm en Ah-getal op het etiket staat?
Wij beschikken over een normen vergelijkingstabel, maar een eenduidige omzetting tussen de verschillende normen kunnen wij niet vinden. Hoe zit dat precies?

Wij hebben uw vraag voorgelegd aan een deskundige van Varta Autobatterijen.

De moderne accutest vindt plaats met een Midtronics Micro 415 battery analyzer. Volvo-dealers beschikken ook over deze tester, die het actieve plaatoppervlak van de batterij meet via ‘conductance’. De tester stuurt een AC-signaal door de accu en meet dan een deel van de wisselstroom. Deze meting bepaalt het prestatievermogen van de accu.

Als een batterij ouder wordt dan slijt het platenmateriaal door uitval of door sulfatering. Dit tast op den duur de mogelijkheid van de accu als omzetter van chemische energie in elektrische energie aan. ‘Conductance’ meet dus het beschikbare actieve plaatoppervlak.

Er is een direct verband met de aanwezige koudstartstroom. Er is echter geen verband tussen de capaciteit van de accu in Ah en de koudstartstroom in A. De koudstartstroom is de door de producent van de accu bepaalde maximale stroom, die de accu kan leveren onder bepaalde omstandigheden. Deze omstandigheden zijn vastgelegd in normen. De belangrijkste omstandigheden van de Cold Cranking Ampères ofwel de koudstartstroom zijn de temperatuur, tijdsduur en de eindspanning waaraan de accu moet voldoen.

Varta-accu’s voldoen aan de EN 50 342 (Europese Norm). Hierbij geldt dat de koudstartstroom van bijvoorbeeld de accu met typenummer 543 023 039 gedefinieerd wordt bij een temperatuur van –18°C waarbij gedurende 10 seconden een eindspanning van 7,5 Volt of hoger gehaald moet worden. Dit artikelnummer 543 023 039 geeft in de laatste 3 cijfers de CCA-waarde aan in 1/10 deel. Dus de accu 12V 43 Ah/20u heeft een koudstartstroom van 10 x 039 ofwel 390A.

Wat moet men invoeren als er helemaal geen norm of CCA-waarde op het etiket van de accu staat? Er is dan eigenlijk geen exacte meting mogelijk. En wat is de waarde van de vergelijkingstabel? Als u één van de CCA-normwaarden kent, dan vormt de tabel een goede benadering om toch de accu te testen.

Reageer op dit artikel