artikel

Motorschade door olietekort (2002-12)

Techniek

In AMT-10 behandelt u een vraag over lagerschade als gevolg van een olietekort. U stelt dat als de oliedruk tot 1 bar is gedaald, het lager al uitgelopen is. Ik maak daaruit op dat bij normaal bedrijfstoerental en normale belasting 1 bar oliedruk te laag is voor een adequate lagersmering en -koeling. Mocht dat zo zijn, dan is een oliedruklampje dat boven 1 bar al uitgaat een waardeloos attribuut ter bescherming van een automotor.
Waarom kiest men geen contact dat pas bij een hogere oliedruk sluit? Een bezwaar kan natuurlijk zijn dat het lampje dan bij stationair toerental continu blijft branden en de bestuurder nodeloos alarmeert. Dan is immers door de geringe belasting en het lage toerental een lagere oliedruk geen probleem. Met een klein beetje elektronica is dit wel te ondervangen. Men kan ook twee lampjes met elk een eigen drukcontact toepassen. Een voor stationair en een voor ‘minimale’ bedrijfscondities. Een geluidssignaal is ook niet te versmaden en eenvoudig te voorzien.

U heeft het zwakke punt van de gewone oliedruksensor als bewaker van het wel en wee van een automotor treffend geschilderd. Er zijn inderdaad oliedruksensoren met twee drukniveaus toegepast, maar het is lastig, zo niet ondoenlijk, om de juiste inschakelwaarden te bepalen. Er zijn verschillende olieviscositeiten, olietemperaturen en motorcondities in het spel die allemaal invloed hebben op de oliedruk.

Vanaf stationair draaien is het motortoerental bepalend voor de oliedruk, pas boven een zeker toerental neemt de drukregeling het over. De oliedruk is verschillend bij koude of warme motor. De drukregeling zelf zit meestal direct na of in de oliepomp, maar inmiddels ook na het oliefilter of op de hoofdoliegalerij. Welke oliedruk is belangrijk en waar moet deze dan gemeten worden?

Al met al blijven een oliedrukmeter, een olietemperatuurmeter en een oliepeilmeter over als zinvolle waarschuwingsmeters. De tendens is naar een gecombineerde olietemperatuur en olieniveausensor.

Bij cilinderkoppen wordt inmiddels de temperatuur van het materiaal op een kritische plaats gemeten. Gaat er iets met de koeling verkeerd, blijft de motor toch heel. Misschien komt zo’n sensor ook bij een hoofdlager, voor het geval er olieverlies optreedt.

Reageer op dit artikel